Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρώτο στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων για την έρευνα

Πολύ υψηλή επίδοση στην απορρόφηση κονδυλίων, από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) παρουσιάζει η Κύπρος, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εμφανίζεται ως πρώτος Οργανισμός ανάμεσα στους δέκα πιο επιτυχημένους οργανισμούς στην Κύπρο όσον αφορά στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».


Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προφίλ της Κύπρου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2017, η Κύπρος έχει 325 συμμετοχές με συνολική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ύψους 88,18 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με διπλάσιο αριθμό συμμετοχών από τον δεύτερο κυπριακό οργανισμό και με περισσότερο από τριπλάσιο προϋπολογισμό, συμμετέχει σε 59 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) και έχει αντλήσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία έναρξης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017, συνολική χρηματοδότηση ύψους €26,90 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε την ερευνητική – ακαδημαϊκή κοινότητα του πανεπιστημίου για την εντυπωσιακή πορεία με σημαντικές επιτυχίες στον «Ορίζοντα 2020», προσθέτοντας ότι «εισερχόμαστε στο 2018 με τους καλύτερους οιωνούς και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ