Θέματα ανάπτυξης της Πάφου έθεσε το ΕΒΕ στον Ν. Παπαδόπουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ και υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλα Παπαδόπουλο, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέας Δημητριάδης αναφέρθηκε στις δυνατότητες και ευκαιρίες που έχει η Πάφος αναφορικά με την ανάπτυξη της, ιδιαίτερα στους τομείς της παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως, επίσης, και άλλους τομείς.

Επιπλέον αναφέρθηκε στα τρία βασικά έργα υποδομής τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, όπως ηπροώθηση κατασκευής του δρόμου Πάφου – Π. Χρυσοχούς, η ολοκλήρωση του δρόμου Αεροδρομίου – Κόλπου των Κοραλλίων – Μαρίνα, καθώς και η εγκατάσταση του Ανωτάτου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στην Επαρχία Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προστίθεται στην ανακοίνωση, συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Επαρχίας, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, τα πολεοδομικά κίνητρα στον κατασκευαστικό τομέα αλλά και άλλα κίνητρα που πρέπει να παραχωρηθούν στους τομείς της υγείας, της παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και της παιδείας καθώς η Κύπρος μπορεί να καταστεί οικονομία της γνώσης αλλά και περιφερειακό κέντρο υγείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου .

Ο κ. Παπαδόπουλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, ανέφερε ότι υιοθετεί τις θέσεις του ΕΒΕ αναφορικά με τους τομείς ανάπτυξης της Πάφου και την επίλυση των προβλημάτων και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής.

Πηγή: ΚΥΠΕ