Τράπεζα Κύπρου: Διατηρούμε την πλήρη κυριότητα για τα ΜΕΔ, που θα διαχειρίζεται η Pepper

H Τράπεζα Κύπρου αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της ότι «διατηρεί την πλήρη κυριότητα, τον έλεγχο και την ευθύνη για όλα τα δάνεια που η ομάδα της Pepper θα αναλάβει να διαχειριστεί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Pepper ξεκινά άμεσα τις εργασίες της στην Κύπρο με στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ, ύψους €800 εκ. περίπου, που αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δάνεια ιδιωτών.

«Η κίνηση αυτή είναι στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα, αλλά και για την Κύπρο γενικότερα, αφού θα βελτιώσει τη διαχείριση των ΜΕΔ σε όλη τη χώρα και σε μια κατηγορία δανείων κρίσιμης σημασίας για την οικονομία του τόπου», συμπληρώνεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, προστίθεται, ενέκρινε τη σύναψη συμβολαίου με την Pepper Cyprus Limited, θυγατρικής πλήρους ιδιοκτησίας της Pepper Europe (UK) Limited.

Στην Τράπεζα ήδη λειτουργεί εσωτερική ομάδα αποτελούμενη από 220 άτομα περίπου με εξειδίκευση στη διαχείριση μικρομεσαίων και δανείων ιδιωτών, η οποία, σύμφωνα με την τράπεζα, «έχει σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις, έχοντας πετύχει μια καθαρή μείωση στα ΜΕΔ της τάξης των €1,1 δις σε περίοδο 18 μηνών μέχρι τον Ιούνιο του 2017».

Η υφιστάμενη ομάδα δεν επηρεάζεται από την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο προσωπικό όπως και κατά τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνεται.

Επίσης, αναφέρεται ότι η Pepper θα φέρει τους δικούς της έμπειρους επαγγελματίες, που θα αριθμούν αρχικά περίπου 40 άτομα, ενώ θα λειτουργεί εντός της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών της οποίας προΐσταται ο Nick Smith.

Η Pepper θα ξεκινήσει τις εργασίες της άμεσα, εφόσον ο διάλογος με την ΕΤΥΚ έχει επίσης ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται ότι «κατά το 2018 η λύση αυτή θα είναι κλιμακούμενη, κάτι που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να βελτιώσει την ποιότητα των στοιχειών ενεργητικού της με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς».

Ο Nick Smith, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών, δήλωσε ότι «όπως ισχύει και για την πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών θεσμών στην Κύπρο, έτσι και για την δική μας Τράπεζα τα ΜΕΔ που αφορούν σε μικρομεσαίους και τα δάνεια ιδιωτών εξακολουθούν να αποτελούν κορυφαία πρόκληση».

Με την συνεργασία αυτή, συμπλήρωσε, οι έμπειροι επαγγελματίες της Pepper θα εργάζονται στενά με τις υφιστάμενες ομάδες της τράπεζας για επιτάχυνση της επίλυσης των προβληματικών αυτών δανείων.

Από την πλευρά του ο Fraser Gemmell, Διευθυντής της CRE Pepper Europe, ανέφερε ότι η σημαντική αυτή κίνηση στη Κύπρο «δεικνύει την προσήλωση μας στην ευρύτερη περιοχή».

Η Pepper Group Limited, η τελική μητρική οντότητα της Pepper Cyprus Limited, Pepper Europe (UK) Limited, και οι συνδεδεμένες οντότητες τους είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας.

Διαθέτει περί τα 2.000 προσωπικό ανά το παγκόσμιο, ενώ διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας πέραν των €35 δις. Το Pepper Group είναι από τους κορυφαίους πάροχους υπηρεσιών για ΜΕΔ στον ευρωπαϊκό χώρο, και δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης σε θεσμικούς επενδυτές αξίας πέραν των €30 δισ.

Πηγή: ΚΥΠΕ