Ξεκινάει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλλιπόλεως – Δείτε πότε

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την ανάπλαση της λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την περίοδο των γιορτών και θα διαρκέσουν 18 μήνες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη, το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία Kedris Construction Ltd, έναντι €3.248.000. Το έργο θα εκτελείται τμηματικά και καθόλη τη διάρκεια των εργασιών θα παρέχεται τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του και παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφαλής διακίνηση των πεζών και η πρόσβαση στα παρακείμενα υποστατικά.

Οπως ο κ. Δημητριάδης είπε σε χαιρετισμό του, κατά την υπογραφή, ο σχεδιασμός του έργου πέρασε από πολλά στάδια, μέχρι που τελικά προτάθηκε ως δράση προτεραιότητας στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας που αναπτύχθηκε το 2010. Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου έργου που προνοεί την μονοδρόμηση τόσο της λεωφόρου Καλλιπόλεως, όσο και της λεωφόρου Μακαρίου, καθώς και τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων στη λεωφόρο Μακαρίου.

“Το έργο αυτό αποτελεί την κύρια προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών που προτείνονται στο Σχέδιο Κινητικότητας, αλλά είναι και παράλληλα πρωτοποριακό για την Κύπρο, γιατί αφενός για πρώτη φορά ένα ζευγάρι κύριων οδικών αρτηριών μονοδρομείται και αφετέρου, γιατί δημιουργούνται λεωφορειολωρίδες αμφίδρομα σε μια βασική αρτηρία, ενισχύοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο, τις δημόσιες συγκοινωνίες”, ανέφερε ο κ. Δημητριάδης.

Πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο έργο έχει μελετηθεί κυκλοφοριακά και έχουν αξιολογηθεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις ως προς τη λειτουργικότητα του δικτύου, την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στις δημόσιες μεταφορές, στους πεζούς και στους ποδηλάτες. Το έργο που προωθείται σήμερα αποτυπώνει τη λύση που θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Όπως είπε ο Υπουργός Μεταφορών, η σύμβαση που υπογράφεται προνοεί την ανάπλαση των λεωφόρων Καλλιπόλεως και Αντωνίου και Ευγενίας Θεοδότου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την ταυτόχρονη κατασκευή πλατιών πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδοστρώματος, την υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, τη δημιουργία διαβάσεων πεζών σε τακτά διαστήματα, την δημιουργία μεγάλου αριθμού χώρων στάθμευσης, περιλαμβανομένων και για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη φύτευση διακοσίων περίπου νέων δένδρων και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης κατά μήκος της όδευσης. Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού του έργου αποτελεί η διαμόρφωση ενός ανοικτού δημόσιου χώρου στη συμβολή της λεωφόρου Καλλιπόλεως με την οδό Υπατίας, με δέντρα, παγκάκια, πίδακα και τοπιοτεχνήσεις, πρόσθεσε.

Στη δεύτερη φάση του ευρύτερου έργου προβλέπεται η μονοδρόμηση της λεωφόρου Μακαρίου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων και η δημιουργία δύο αμφίδρομων λεωφορειολωρίδων, στις οποίες θα επιτρέπεται επίσης η διακίνηση ποδηλάτων. Προνοείται επίσης η ανάπλαση της οδού Εθνικής Φρουράς με τη διαμόρφωση ποδηλατικών υποδομών, πεζοδρομίων και χώρων στάθμευσης και η εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας στο δίκτυο ενδιάμεσα των λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως, με σημαντικότερο τον καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα στις οδούς αυτές. Προγραμματίζεται όπως οι δύο φάσεις του έργου ολοκληρωθούν περίπου ταυτόχρονα, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα η μονοδρόμηση των λεωφόρων.

Ο κ.Δημητριάδης επεσήμανε ακόμη πως ολόκληρο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85%. Σημείωσε ακόμη πως το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προωθεί πλέον έμπρακτα τη βιώσιμη κινητικότητα, έχοντας διευρύνει το φάσμα των τομέων εργασιών μας σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, με την ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, τον σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών για τους πεζούς και ποδηλάτες, τη διερεύνηση της δυνατότητας και βιωσιμότητας δημιουργίας μέσων σταθερής τροχιάς και την εισαγωγή της τεχνολογίας στη διαχείριση του συστήματος μεταφορών.

Κεντρικό στοιχείο στην όλη αυτή προσπάθεια θεωρούμε την ολιστική προσέγγιση, προωθώντας την ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για κάθε πόλη καθώς και την ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Κύπρο και την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των προτύπων σχεδιασμού, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ