Το 2018 να είναι η χρονιά των μεγάλων αναπτυξιακών έργων

 Επιβάλλεται να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια

του Ανδρέα Δημητριάδη*

Μπαίνοντας στο 2018, οι βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι ευοίωνες. Η κυπριακή οικονομία καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3,6%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις σχετικές προβλέψεις ενώ κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε σημαντική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, η οποία συνοδεύτηκε από την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών.

Μετά την κρίση του 2013, η κυπριακή οικονομία, βασιζόμενη στην ιδιωτική κατανάλωση, την επιχειρηματική εξωστρέφεια και τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις του τουριστικού τομέα, εξήλθε νωρίτερα από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, λαμβάνοντας συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς Οίκους. Αυτή η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το Κράτος ακολούθησε νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική, εφαρμόζοντας παράλληλα ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών.

Ωστόσο, το υψηλό δημόσιο χρέος, τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), οι χρονοβόρες διαδικασίες και οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες παραμένουν, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε κλυδωνισμούς. Ο δρόμος για να φθάσουμε στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, παραμένει μακρύς.

Η Κύπρος, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, παραμένει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ιδιότητα του κράτους μέλους (νομικό, φορολογικό πλαίσιο, διαφάνεια), με αυτά της ασφάλειας, του ψηλού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, της χαμηλής εγκληματικότητας και του καλού κλίματος. Τα στοιχεία αυτά ενισχύονται από μια σειρά ουσιαστικών επενδυτικών κινήτρων που προωθήθηκαν και από τις προοπτικές αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου του νησιού.

Ασφαλώς, η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η έξοδος από την ύφεση και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αποτελούν θετικές εξελίξεις, οι οποίες συνθέτουν ένα ελπιδοφόρο περιβάλλον για τη νέα χρονιά. Η Κύπρος φαίνεται να ξανακερδίζει μια θέση αξιοπιστίας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια των επαφών του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων στο εξωτερικό. Με ικανοποίηση παρατηρούμε τη χώρα μας να συγκεντρώνει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό έχει αρχίσει να έχει ουσιαστικό όφελος με σημαντικότατες ξένες επενδύσεις να πραγματοποιούνται, οι οποίες έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας μας.

 

Να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια

Η Κύπρος χρειάζεται τις σοβαρές ξένες επενδύσεις, που να προσθέτουν αξία στην οικονομία, δημιουργώντας ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος και νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, εύκολες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Για να εμπιστευτούν οι ξένοι επενδυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, απαιτείται να δημιουργηθούν οι  κατάλληλες συνθήκες. Οι ξένοι επενδυτές επιζητούν ένα ελκυστικό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και έναν σύγχρονο κρατικό μηχανισμό.

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε για να γίνει το κράτος μας λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό, επιβάλλεται να συνεχιστεί προκειμένου να διορθώσουμε τις αδυναμίες που πλήττουν την ανταγωνιστικότητά μας και να γίνουμε ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, φιλικός προς την επιχειρηματικότητα.

 

Επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει και ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, με θετικό πνεύμα και συγκεκριμένες εισηγήσεις. Μέλη του Συνδέσμου είναι πέραν των 20 οργανισμών και εταιρειών, που επενδύουν και αναπτύσσουν τα κυριότερα και μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο. Προέρχονται από όλο το φάσμα της οικονομίας και εκπροσωπούν συνολικά 28 έργα αξίας πέραν των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προβλέπεται να δημιουργήσουν πέραν των 7.000 θέσεων εργασίας.

Σημαντικός αριθμός των έργων αυτών όμως παραμένουν στάσιμα, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών του κράτους. Πρόκειται για δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα των έργων, παρόλο που αρκετά από αυτά διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωριμότητας που επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού αυτά αδειοδοτηθούν.

Για να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων αυτών επιβάλλεται να προωθηθούν στρατηγικές συνεργασίες με ξένους επενδυτές. Συνεργασίες που μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την  απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών που ακολουθούνται για αδειοδότηση των Μεγάλων Ενοποιημένων Αναπτύξεων. Η εισαγωγή ενός νέου αποτελεσματικού θεσμοθετημένου μηχανισμού για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων θα προσφέρει ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, βοηθώντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων θα προσδώσει επιπρόσθετη δυναμική στην αναπτυξιακή διαδικασία και στις κοινές προσπάθειες για ευημερία και σταθερότητα.

*Ο Ανδρέας Δημητριάδης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων