Μείωση της παραγωγής στις κατασκευές στην Κύπρο

Το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,6% στην ΕΕ28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ28. Το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 2,7% και στις δύο ζώνες.

Στην Κύπρο η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά -2,6% το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε τριμηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε κατά 12,7% σε ετήσια βάση. Η Κύπρος δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία στοιχεία βάσει του κανονισμού 1165/98 του Συμβουλίου.

Η αύξηση της παραγωγής κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των δημοσίων έργων κατά 1,1% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 0,3%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 0,6% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,8%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 0,3%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην Πολωνία (+3,2%), στη Σλοβενία ​​(+ 2,2%) και στις Κάτω Χώρες (+ 1,8%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στην Ουγγαρία (-1,5%) και στη Γαλλία (-0,6%).

Η αύξηση κατά 2,7% στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ το Νοέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των δημοσίων έργων κατά 3,0% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 2,7%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 2,7% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 3,3% και στα δημόσια έργα κατά 1,1%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+ 30,7%), Σλοβενία ​​(+ 21,2%) και Πολωνία (+ 16,0%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στη Ρουμανία (-4,1%) και στη Γαλλία (-0,2%).

Πηγή: ΚΥΠΕ