Πρόστιμο για χρήση σε οχήματα αφορολόγητου χρωματισμένου πετρελαίου

Επιχείρηση στην επαρχία Πάφου για εντοπισμό παράνομης χρήσης αφορολογήτου χρωματισμένου πετρελαίου διενήργησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων όπου διαπιστώθηκε η χρήση αφορολόγητου χρωματισμένου πετρελαίου.

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με την Αστυνομία Πάφου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε έξι πετρελαιοκίνητα οχήματα και διαπιστώθηκε ότι όλα χρησιμοποιούσαν παράνομα αφορολόγητο χρωματισμένο πετρέλαιο. Τα εν λόγω οχήματα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Ακολούθως, μετά από αίτημα των εμπλεκομένων, το Τμήμα Τελωνείων αποδέχτηκε τον εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή των αποφευχθέντων φόρων κατανάλωσης και Φ.Π.Α., πλέον της χρηματικής επιβάρυνσης, του συμβιβαστικού ποσού και του ποσού απόδοσης.

Εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των €3,000. Τα κατασχεθέντα οχήματα, μετά την καταβολή του ποσού αυτού, επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ