Συνεχίζεται το έργο «Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας» για την επόμενη τριετία

Συνεχίζεται το έργο «Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας» για την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, “η επιτυχής συγγραφή της πρότασης και λειτουργίας του από το 2010, οδήγησε στην ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δήμο μας, για τρίτη συνεχόμενη περίοδο».

Το Κέντρο «θα έχει ως βασικό στόχο να συμβάλει στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής του Κοινού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Κέντρο, θα καλύπτει τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών για έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, από οποιανδήποτε άλλη περιοχή», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο του πολίτη, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, ώστε το κοινό να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία, την πολιτική, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ