Υπόθεση Focus: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις υπεράσπισης – Το δικαστήριο αποφασίζει στις 12/2

Η Κατηγορούσα Αρχή απέρριψε σήμερα όλες τις προδικαστικές ενστάσεις που ήγειραν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί του νέου κατηγορητηρίου της ποινικής υπόθεσης που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον Χριστοδούλου, είναι επίσης ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώηνMarfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις εις βάρος τους κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι ο εξ Ελλάδος Μιχάλης Ζολώτας παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο, μετά από σχετικό αίτημα προς τις ελληνικές αρχές, μόνο για μια κατηγορία, που αφορά τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, στη Λευκωσία.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης υπέβαλε αίτημα, το οποίο και εγκρίθηκε από το δικαστήριο για τροποποίηση των λεπτομερειών των αδικημάτων σε 20 από τις 24 υφιστάμενες κατηγορίες «με σκοπό την ορθότερη διατύπωση του κατηγορητηρίου και για να συνάδουν επακριβώς με τη μαρτυρία και τις θέσεις που θα προωθήσει η Κατηγορούσα Αρχή κατά την ακρόαση της υπόθεσης». Επιπλέον, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε και πέτυχε την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την τροποποίηση ο αριθμός των κατηγοριών αυξάνεται από 24 σε 26, ενώ ο Μιχάλης Ζολώτας, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, αντιμετωπίζει πλέον και δεύτερη κατηγορία.

Κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ήγειρε σειρά προδικαστικών ενστάσεων που αφορούν στην κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας, την πολλαπλότητα του κατηγορητηρίου και την έλλειψη δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. Το δικαστήριο όρισε τη σημερινή διαδικασία για απάντηση στις ενστάσεις από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής.

Σε σχέση με την ένσταση που ήγειρε η υπεράσπιση των Χριστοδούλου και της A.C. Christodoulou Consultants Ltd περί κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, ο κ. Αριστείδης ανέφερε ότι η ένσταση αυτή είχε εγερθεί και σε προηγούμενο στάδιο και είχε απορριφθεί από το δικαστήριο.

Ο κ. Αριστείδης διατύπωσε την εισήγηση ότι δεν τέθηκε οποιοδήποτε νέο δεδομένο ή στοιχείο ενώπιον του δικαστηρίου «που να χρήζει περαιτέρω σχολιασμού και ως εκ τούτου υιοθετούμε τις θέσεις που προωθήθηκαν από την Κατηγορούσα Αρχή στα πλαίσια εξέτασης της προηγηθείσας και απορριφθείσας ένστασης».

Υποστήριξε επίσης ότι η μεταβολή του κατηγορητηρίου, ως έλαβε χώρα, άνευ ενστάσεως , στις 11.1.18 , ουδεμία αλλαγή επέφερε είτε στη φύση είτε στο περιεχόμενο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε κατηγορούμενος, καλώντας το δικαστήριο να απορρίψει την ένσταση «η οποία επανεγέρθηκε για τυπικούς, μάλλον, παρά ουσιαστικούς λόγους».

Για τους ίδιους λόγους, ο κ. Αριστείδης κάλεσε το δικαστήριο να απορρίψει την ένσταση που εγέρθηκε για τους ίδιους λόγους εκ νέου, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί της ουσίας, από την Υπεράσπιση της Marfin Investment Group.

Σε σχέση με την ένσταση που ήγειρε η υπεράσπιση των Μιχάλη Ζολώτα και Focus Maritime Corp, ο κ. Αριστείδης αναφέρει ότι «η ίδια η Υπεράσπιση δεν θέτει ζήτημα παραβίασης του «κανόνα της ειδικότητας» αναφορικά με την προσθήκη της 25ης κατηγορίας».

Σημειώνει ότι «η Υπεράσπιση αποδέχεται πως το Κακουργιοδικείο κέκτηται δικαιοδοσίας να εκδικάσει και την 25η κατηγορία δεδομένου ότι στις λεπτομέρειες αυτής αναφέρεται ως τόπος διάπραξης η Λευκωσία. Αυτή είναι η θέση που προωθεί και θα προωθήσει η Κατηγορούσα Αρχή».

Ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρει στην αγόρευση του ότι στην επιπρόσθετη 25η κατηγορία ο Μιχάλης Ζολώτας αντιμετωπίζει αδίκημα ίδιας φύσης με το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται στην 24η κατηγορία.

«Μάλιστα πρόκειται για την ίδια αξιόποινη πράξη, δηλαδή τη συγκάλυψη της αληθούς φύσης του επίδικου χρηματικού πόσου, που έλαβε χώρα στην Δημοκρατία κατά τον ίδιο επίδικο χρόνο. Η διαφοροποίηση στις δύο κατηγορίες συνίσταται στο ότι η πράξη της συγκάλυψης, δηλαδή της παράνομης συμπεριφοράς των κατηγορουμένων, έλαβε χώρα με δύο διαφορετικές επί μέρους ενέργειες ήτοι την σύνταξη των εικονικών εγγράφων και την μετέπειτα κυκλοφορία τους», όπως αναφέρει.

Αναφορικά με το αίτημα της υπεράσπισης του κ. Ζολώτα με το οποίο ζητά από την Κατηγορούσα Αρχή να υποδείξει στην υπεράσπιση εάν έχει στα χέρια της μαρτυρία που να παρουσιάζει ότι ο κ. Ζολώτας διέπραξε το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, στη Λευκωσία, η Κατηγορούσα Αρχή θεωρεί ότι το αίτημα εκφεύγει των πλαισίων της θεμελιώδους υποχρέωσης που υπέχει για παροχή λεπτομερειών σε ένα κατηγορούμενο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε στην αγόρευση του ο κ. Αριστείδης, οι υφιστάμενες λεπτομέρειες της 24ης κατηγορίας, όπως και της επιπρόσθετης 25ης, περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε ο Μιχάλης Ζολώτας να είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς την κατηγορία που αντιμετωπίζει, ενώ η προσθήκη της 25ης κατηγορίας εναντίον του δεν παραβιάζει τον «κανόνα της ειδικότητας».

Ο κ. Αριστείδης υποστήριξε ότι «η υποχρέωση για αποκάλυψη της μαρτυρίας δεν συνεπάγεται όμως και υποχρέωση υπόδειξης συγκεκριμένης μαρτυρίας από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού. Έργο της Υπεράσπισης είναι να διεξέλθει και να αξιοποιήσει, κατά την κρίση της, το υφιστάμενο μαρτυρικό υλικό χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της Κατηγορούσας Αρχής».

«Φυσικά η Κατηγορούσα Αρχή οφείλει να αποκαλύπτει ακόμη και το μαρτυρικό υλικό που αποδυναμώνει την υπόθεση της και ενισχύει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται να αντικαταστήσει το έργο της Υπεράσπισης στην ανάδειξη του», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «εάν η Υπεράσπιση κρίνει ότι ελλείπει κάποιο συστατικό στοιχείο του αδικήματος ή συντρέχει άλλος λόγος, που καθιστά αδύνατη την καταδίκη του κατηγορουμένου στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, τότε δύναται να προωθήσει, κατά την ακρόαση, την ανάλογη θέση, η οποία θα κριθεί προσηκόντως από το Δικαστήριο εν ευθέτω χρόνω».

Σε σχέση με την ένσταση της υπεράσπισης του Ανδρέα Κιζουρίδη περί πολλαπλότητας του κατηγορητηρίου λόγω της συμπερίληψης δύο διαφορετικών αδικημάτων σε μια κατηγορία, ο κ. Αριστείδης ανέφερε ότι στις κατηγορίες 23 και 26 της παρούσας υπόθεσης, ο κ. Κιζουρίδης, όπως και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι, αντιμετωπίζει, με βάση τις λεπτομέρειες, τη διάπραξη ενός αδικήματος (νομιμοποίηση εσόδων) το οποίο τελέστηκε με μία και μοναδική, από τις περισσότερες που προβλέπει η νομοθεσία, πράξη (act) σε σχέση με κάθε κατηγορία, δηλαδή αφενός την «απόκτηση» του €1.000.000 (23η κατηγορία) και την «μετακίνηση» του εν λόγω ποσού (26η κατηγορία).

Υποστήριξε ότι ότι παρά το γεγονός ότι η διάζευξη δύο ή περισσοτέρων τρόπων διάπραξης είναι επιτρεπτή, σε έκαστη κατηγορία περιέχεται μόνο ένας εκ των προβλεπομένων από τη νομοθεσία. Το γεγονός ότι η κατάσταση της ένοχης διάνοιας των κατηγορουμένων τίθεται στις λεπτομέρειες των εν λόγω κατηγοριών κατά τρόπο διαζευκτικό, δεν οδηγεί στη διάπραξη δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών αξιόποινων πράξεων (acts) και συνακόλουθα στη δημιουργία δύο διαφορετικών αδικημάτων, ώστε να προκύπτει πολλαπλότητα.

Με βάση τα πιο πάνω, ανέφερε, «εισηγούμαστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης παραπλάνησης ή αδικίας στην υπεράσπιση ως προς τη φύση , το περιεχόμενο και την έκταση έκαστης κατηγορίας».

Ειδικότερα, κατέληξε, «ως προς το mens rea, εισηγούμαστε ότι η διάζευξη δεν δύναται να προκαλέσει σύγχυση στην Υπεράσπιση καθώς δεν πρόκειται για δύο συγκρουόμενες, μεταξύ τους, «καταστάσεις» της ένοχης διάνοιας».

Το δικαστήριο θα ανακοινώνει την ενδιάμεση απόφαση του στις 12 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί.

Πηγή: ΚΥΠΕ