ΔΗΚΟ: Αναστολή του Πειθαρχικού Συμβουλίου ζητούν οι Δικηγόροι των 5

Ανακοίνωση τύπου εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο, Σωτήρη Αργυρού, το οποίο εκπροσώπησε τους Μάριο Καρογιάν (μαζί με τον δικηγόρο Γιάννο Ιωάννου), Τάσο Κιτέο, Ανδρέα Χαμπάκη, Πάμπο Δημητρίου και Αντώνη Αντωνίου.

Ακολουθεί η σχετική την ανακοίνωση:

Προς αποφυγή παρερμηνειών τις οποίες ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΚΟ αλλά και η πειθαρχική Επιτροπή άφησε να νοηθεί στα ΜΜΕ όσον αφορά τη μη παρουσία των πιο πάνω ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, επιθυμούμε ως Δικηγόροι τους να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Από σεβασμό προς τις διαδικασίες δεν προβήκαμε σε οποιαδήποτε ανακοίνωση πριν την αποπεράτωση όλων των πειθαρχικών. Μετά την αποπεράτωση αλλά και λόγω των ισχυρισμών που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ εκ μέρους του ΔΗΚΟ, θεωρούμε καθήκον μας να θέσουμε τα πράγματα στην σωστή τους σειρά.

Την Πρώτη ημέρα της διαδικασίας 5/2/18 οι πελάτες, τους οποίους εκπροσωπήσαμε, ΔΕΝ παρουσιάστηκαν μετά από Νομική Συμβουλή που έλαβαν από τους Δικηγόρους τους, διότι οι Δικηγόροι μετά από μελέτη που πραγματοποιήθηκε τόσο στο ίδιο το καταστατικό του ΔΗΚΟ όσο και στο Κυπριακό Σύνταγμα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο να εγείρουν προδικαστικές ενστάσεις αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον χρόνο επίδοσης του κατηγορητηρίου μέχρι και τη σύνθεση της ίδιας της επιτροπής της οποίας το 1 μέλος απουσίαζε και δεν είχε λάβει χώρα η προβλεπόμενη αντικατάστασή του.

Ως αποτέλεσμα, η 5μελής επιτροπή βάσει του καταστατικού του ΔΗΚΟ όχι μόνο αποφάσισε και συνεδρίαζε 4μελής χωρίς αιτιολογία αλλά και συνεχίζοντας τη διαδικασία όπως όλοι διαπιστώσαμε από τα ΜΜΕ, αλλά πολύ περισσότερο αποφάσισε στις αποβολές των μελών/πελατών μας. Παραπέμπω σχετικά σε αποσπάσματα αλλά και στο σύνολο της επιστολής του κου Ιερωνυμίδη μέλος της Πειθαρχικής επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στα ΜΜΕ και η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής.

Παρ. 1«…Έχω εκφράσει την επιθυμία παρουσίας μου και συμμετοχής μου στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου..»
Παρ. 2 «Το καταστατικό του κόμματος δεν προνοεί διαβάθμιση …. Διερωτώμαι πως υπογράφεις ως πρόεδρος…..»
Παρ. 3 « … Τόσο το συμβούλιο όσο και κάθε μέλος Θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς με λεπτομέρεια και γεγονότα για τις καταγγελίες … όχι να παρατίθενται γενικότητες …Αυτό απαιτεί η φυσική δικαιοσύνη….»
Παρ. 4 «… Λυπούμε να παρατηρήσω …..αδικαιολόγητη ταχύτητα…..η οποία πολύ περισσότερο καθιστά την διαδικασία προβληματική και/ή άκυρη.»

Προς απόδειξη ότι δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα στη διαδικασία και με δεδομένο ότι η δικαιολογία της Επιτροπής συνίστατο στο γεγονός ότι η μη παρουσία των πελατών μας είναι που έθεσε τον εαυτό τους εκτός κόμματος, την 6/2/18, τη Δεύτερη ημέρα της διαδικασίας παρουσιαστήκαμε ενώπιον της Επιτροπής με το πελάτη μας κ. Πάμπο Δημητρίου. Η Επιτροπή πλέον συνεδρίαζε με 3 μέλη, καθώς από αυτή είχε αποχωρήσει ακόμη ένα μέλος.

Χωρίς για ακόμα μία φορά να αποφασίσει η Επιτροπή για τις προδικαστικές ενστάσεις, ρώτησε τον πελάτη μας εκτός πρακτικού κάποιες ερωτήσεις οι οποίες πουθενά δεν προβλέπονται στο καταστατικό ως διαδικασία, με άλλα λόγια η Επιτροπή και η Κατηγορούσα Αρχή να ανακρίνουν και την ίδια στιγμή να δίδουν μαρτυρία εν τη απουσία μαρτύρων.

Η θέση τους ήταν ότι επιθυμούσαν εκτός πρακτικού να ρωτήσουν τον πελάτη μας για θέματα που δεν αφορούσαν τη διαδικασία, όμως τελικά εκτός πρακτικού και χωρίς καν να κατηγορηθεί ο πελάτης μας αποφάσισαν και επιπλέον ανακοίνωσαν παρακαλώ την απόφαση στα ΜΜΕ και όχι στον ίδιο τον κο. Πάμπο Δημητρίου, ο οποίος για 42 συναπτά έτη υπηρέτησε το κόμμα του. Φυσικά, την ίδια τακτική ακολούθησαν και σε όλες τις άλλες διαδικασίες ανακοινώνοντας απλά την απόφαση τους στα ΜΜΕ. Ανακοίνωση ότι άκουσε το Δικηγόρο η Επιτροπή δεν ευσταθεί και απορρίπτεται.

Προσπάθεια και επιμονή του Κου Αργυρού να αποφασιστούν οι προδικαστικές ενστάσεις πρώτου προχωρήσει η διαδικασία έλαβε την ίδια απάντηση ως οι προηγούμενες διαδικασίες ότι <<το παρόν όργανο και η διαδικασία έχει πολιτικό περιεχόμενο και όχι δικαστικό, επομένως δεν θα εξετάσουμε τα όσα εγείρονται στην αγόρευση σας>>. Εισήγηση ως μας αναφέρθηκε κατά τη δικάσιμο τη 5/2/17 από το μέλος της Επιτροπής Κο Μερακλή να κρατεί τα πρακτικά επαγγελματίας στενογράφος δεν έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Η Γραπτή αυτή αγόρευση επισυνάπτεται στη παρούσα ανακοίνωση για σκοπούς διαφάνειας.

Η θέση μας στη γραπτή μας αγόρευση ήταν ξεκάθαρη. Υπήρχε παραβίαση του άρθρου 12.6(ιγ) του καταστατικού που προνοεί το διορισμό ερευνών λειτουργού κάτι που δεν έγινε ποτέ. Περαιτέρω υπήρχε παραβίαση του άρθρου 62 και γενικότερα του καταστατικού αφού προβλέπεται 5μελές πειθαρχικό συμβούλιο και πουθενά 4μελές. Ο τύπους κατηγορητηρίου η διαδικασία αλλά και ο τρόπος ήταν αντικαταστατικό και αντισυνταγματικό προδικαστικά θέματα τα οποία δεν αποφασίσθηκαν ποτέ.

Όλα τα πιο πάνω μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχουν απαντηθεί και αποφασισθεί αλλά η διαδικασία προχώρησε ταχύτατα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί να έχουν ήδη ανακοινωθεί στα ΜΜΕ. Σημειωτέων ότι ποτέ δεν κλήθηκαν οι πελάτες μας για να του ανακοινωθεί η απόφαση αλλά την άκουσαν από τα ΜΜΕ.
Αν η θέση της επιτροπής έγκειτο στο ότι δεν είχαν δικαίωμα επειδή δεν ήταν παρόντες στη διαδικασία για ποιο λόγο δεν δόθηκε τουλάχιστο αιτιολογημένη απόφαση στους Δικηγόρους τους και στα αιτήματα τους.

Ερωτούμε λοιπόν γιατί δεν αποφασίστηκαν τα πιο πάνω πρωτού αποφασιστεί η διαγραφή ΟΛΩΝ των πελατών μας.

Ακόμη αναμένουμε να μας ανακοινωθεί/κοινοποιηθεί η απόφαση της επιτροπής επί των πιο πάνω προδικαστικών σημείων.
Τέλος οι πελάτες μας απορρίπτουν κατηγορηματικά τις οποιεσδήποτε ανακοινώσεις που αφήνουν σκιές ως προς τις επιλογές τους να εμφανιστούν ή όχι ενώπιον της επιτροπής.

Δυστυχώς για τους ίδιους η επιλογή να παρουσιάσουμε το πελάτη μας Πάμπο Δημητρίου ενώπιον του την επόμενη μέρα όχι μόνο δεν άλλαξε ουδώλος τη διαδικασία δεν τηρήθηκαν καν τα προσχήματα αφού διεγράφηκε χωρίς καν να κληθεί να απαντήσει σε κατηγορητήριο.

ΚΑΙ ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΣΤΕ ΠΟΙΟ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΔΙΚΑΖΕΙ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΑΦΟΥ ΤΟΣΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΙΔΙΑ!!!!! ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ….

Υπογραφή,

Σωτήρης Αργυρού διά
Σωτήρης Αργυρού Δ.Ε.Π.Ε
Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι

«Αξιότιμε Κύριε Προεδρεύοντα,

Καταρχάς να σημειώσουμε εξ’ αρχής ότι η παρουσία μας και εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον της παρούσας διαδικασίας γίνεται με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας, διότι θεωρούμε ότι η διαδικασία πάσχει ευθύς εξαρχής, παραβιάζοντας Συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα του πελάτη μας και καταστρατηγώντας παντελώς το καταστατικό του ΔΗΚΟ καθώς επίσης και κάθε κανόνα φυσικής δικαιοσύνης, θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν αν μας δοθεί ο λόγος στη παρούσα γραπτή μας αγόρευση αλλά και προφορικά ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Οι πελάτες μας σε ένδειξη σεβασμού προς το Κόμμα και τα μέλη του τα όποια το τιμούν όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν διορίσει να εμφανιστούμε εκ μέρους τους και να τους εκπροσωπήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, την οποία θα αναλύσουμε πιο κάτω στην αγόρευση μας, καθώς τη θεωρούμε ως παντελώς άκυρη και/ή παράνομη.

Παραθέτοντας τα πιο πάνω περαιτέρω υποβάλουμε στο Σεβαστό Πειθαρχικό Συμβούλιο τις κατωτέρω εκτεθείσες προδικαστικές ενστάσεις οι οποίες κατά την ταπεινή μας άποψη παραβιάζουν όχι μόνο το ίδιο το καταστατικό του ΔΗΚΟ αλλά ως αναφέρουμε και πιο πάνω κατοχυρωμένα Συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα των πελατών μας.

Η παρούσα διαδικασία είναι εξ’ υπαρχής άκυρη και παράνομη.
Η παρούσα σύνθεση του Δικαστηρίου είναι αντικαταστατική και παραβαίνει τα άρθρα του Καταστατικού 12.6 και ειδικότερα το άρθρο 62.
• Πάσχει εξ’ αρχής η σύσταση του παρόντος Δικαστηρίου και δεν έχει δικαιοδοσία να προχωρήσει περαιτέρω στην εκδίκαση της παρούσας πειθαρχικής.
• Συγκεκριμένα δεν προνοείται πουθενά αντικατάσταση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο άρθρο 62 και σύμφωνα με επιστολή του Κου Ιερωνυμίδη ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί, επομένως πάσχει εξαρχής η σύνθεση του παρών Δικαστηρίου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία.
• Επιπροσθέτως, κανένα αδίκημα δεν έχει διαπραχθεί, το οποίο να είναι αρμόδια η παρούσα επιτροπή να εκδικάσει αφού σύμφωνα με ο άρθρο 12.6 (ιγ) του καταστατικού ήταν υποχρεωτικό να διοριστεί ερευνών λειτουργός, ο οποίος να διερευνήσει και να υποβάλει έκθεση ενώ το ίδιο άρθρο αναφέρεται σε δικαίωμα ακρόασης το οποίο ουδέποτε παρασχέθηκε.
• Περαιτέρω υπάρχει εξ’ αρχής προκατάληψη εναντίον του πελάτη μας από το Δικαστήριο, αφού ήδη με ανακοίνωση του στον Τύπο ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΚΟ δήλωσε ότι θα καθαιρεθούν ουσιαστικά τα μέλη του ΔΗΚΟ, τα οποία παραπέμφθηκαν ενώπιον του Πειθαρχικού, κίνηση που αποτελεί περαιτέρω παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πελάτη μας.
• Η Συνοπτική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε υποστηρίζει περαιτέρω τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω.

Περαιτέρω παραβιάζονται Συνταγματικά Δικαιώματα στη παρούσα υπόθεση υπάρχει ξεκάθαρη παραβίαση του άρθρου 12 του Συντάγματος και συγκεκριμένα των υποπαραγράφων 1, 3, 4, και 5 (α-δ) τα οποία μεταξύ άλλων προνοούν τα ακόλουθα.
«1. Ουδείς κηρύσσεται ένοχος οιουδήποτε αδικήματος λόγω πράξεως ή παραλείψεως μη συνιστώσης αδίκημα συμφώνως τω νόμω τω ισχύοντι κατά τον χρόνον της τελέσεως αυτής και εις ουδένα επιβάλλεται δι’ αδίκημά τι ποινή βαρυτέρα της ρητώς προβλεπομένης υπό του κατά τον χρόνον της τελέσεως ισχύοντος νόμου.
3. Ο νόμος δεν δύναται να προβλέψη ποινήν δυσανάλογον προς την βαρύτητα του αδικήματος.
4. Ο κατηγορούμενος δι’ αδίκημά τι θεωρείται αθώος, μέχρις ου αποδειχθή ένοχος συμφώνως προς τον νόμον.

5. Πας κατηγορούμενος δι’ αδίκημά τι έχει τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον όρον δικαιώματα:

(α) να πληροφορηθή εις καταληπτήν υπ’ αυτού γλώσσαν αμέσως και λεπτομερώς την φύσιν και τους λόγους της εις αυτόν αποδιδομένης κατηγορίας,
(β) να έχη επαρκή χρόνον και διευκόλυνσιν διά την προπαρασκευήν της υπερασπίσεως αυτού,
(γ) να υπερασπίζη εαυτόν αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου της εκλογής αυτού ή, εφ’ όσον δεν έχη επαρκή προς αμοιβήν του συνηγόρου μέσα, να παρέχηται εις αυτόν δωρεάν νομική αρωγή, όταν τούτο επιβάλλη το συμφέρον της δικαιοσύνης,
(δ) να εξετάζη ή να προκαλή την εξέτασιν μαρτύρων κατηγορίας και να ζητή την προσέλευσιν και εξέτασιν μαρτύρων υπερασπίσεως υπό τους αυτούς όρους τους ισχύοντας ως προς τους μάρτυρας κατηγορίας,

Η πειθαρχική διαδικασία που τηρείται για μέλος του ΔΗΚΟ ανεξαρτήτου βαθμού διέπεται και από το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο 62 ως αυτό τροποποιήθηκε στο Καταστατικό Συνέδριο της 20/10/13.

Περαιτέρω πέραν του καταστατικού είναι η θέση του

Το Άρθρο 62 μεταξύ άλλων προνοεί τα ακόλουθα.

Αρ. 62.1 Αναφέρει ότι

«Υπεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε μελών θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τα 5 μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος. Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό Γραμματέα σχετικά με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία.

Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει στις πρόνοιες των πιο κάτω πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη. Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.»

62.2 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως σ΄αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της απόφασης.

Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υπεπιτροπή από 11 μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.

Τα 11 μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.

Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.

62.3 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.

62.4 Πειθαρχικά Αδικήματα

α)Η μή συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
β)Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει την αξιοπρέπεια του Κόμματος.
γ)Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του Κόμματος.

62.5 Πειθαρχικές Ποινές

Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
α)Σύσταση.
β)Προφορική επίπληξη.
γ)Γραπτή επιτίμηση.
δ)Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή.
ε)Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του.
στ)Προσωρινή Αποβολή.
ζ)Αποβολή.

Επιπλέον βάσει και του πιο πάνω άρθρου του καταστατικού, το οποίο μέχρι ενός σημείου συνάδει με το άρθρο 12 του Συντάγματος θέλουμε να σημειώσουμε τα πιο κάτω.

Ως αναφέρθηκε και στην απόφαση Raftis & Co v Municipality of Paphos (1982) 2 C.L.R 1 για το τί συνιστά ποινή είπε εκεί το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφαση του.

«Ποινή συνιστούν οι οποιεσδήποτε κυρώσεις οι οποίες έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό των βασικών ελευθεριών του ατόμου.»

Εν συνεχεία, έχει αποφασιστεί επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι οποιαδήποτε Αρχή ακόμη και Επιτροπή η οποία μπορεί/δύναται να επιβάλει την οποιαδήποτε ποινή ακόμη και χρηματική θεωρείται ως Δικαστήριο και ο οποιοδήποτε κατηγορούμενος δικαιούται της παρουσίας Δικηγόρου αλλά και ενημέρωσης των δικαιωμάτων του καθώς και χρόνο υπεράσπισής του.

Φυσικά το πιο πάνω έχει επίσης υπερκαλυφθεί από το Άρθρο 30 του Συντάγματος το οποίο παρατίθεται αυτούσιο πιο κάτω στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟΝ 30 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

«1. Εις ουδένα δύναται ν’ απαγορευθή η προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου, εις ο δικαιούται να προσφύγη δυνάμει του Συντάγματος. Η σύστασις δικαστικών επιτροπών ή εκτάκτων δικαστηρίων υπό οιονδήποτε όνομα απαγορεύεται.

«2. Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας, δικαιούται ανεπηρεάστου, δημοσίας ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, αμερολήπτου και αρμοδίου δικαστηρίου ιδρυομένου διά νόμου.

Αι αποφάσεις των δικαστηρίων δέον να είναι ητιολογημέναι και ν’ απαγγέλλωνται εν δημοσία συνεδριάσει, πλην όμως ο τύπος και το κοινόν δύνανται ν’ αποκλεισθώσιν εξ ολοκλήρου ή μέρους της δίκης τη αποφάσει του δικαστηρίου, οσάκις απαιτή τούτο το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή των δημοσίων ηθών ή το συμφέρον των ανηλίκων ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων ή υπό ειδικάς συνθήκας, καθ’ ας κατά την κρίσιν του δικαστηρίου η δημοσιότης θα ηδύνατο να επηρεάσει δυσμενώς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

3. Έκαστος έχει το δικαίωμα:

(α) να πληροφορηθή τους λόγους, δι’ ους καλείται να εμφανισθή ενώπιον του δικαστηρίου,
(β) να προβάλη τους ισχυρισμούς αυτού ενώπιον του δικαστηρίου και να έχη χρόνον επαρκή διά την προπαρασκευήν τούτων,
(γ) να προσάγη ή να προκαλή την προσαγωγήν των μέσων αποδείξεως και να εξετάζη μάρτυρας συμφώνως τω νόμω,
(δ) να έχη συνήγορον της ιδίας αυτού εκλογής και να έχη δωρεάν νομικήν αρωγήν, οσάκις το συμφέρον της δικαιοσύνης απαιτή τούτο και όπως ο νόμος ορίζει,
(ε) να έχει δωρεάν συμπαράστασιν διερμηνέως, εφ’ όσον δεν δύναται να κατανοή ή ομιλή την εν τω δικαστηρίω χρησιμοποιουμένην γλώσσαν.
Βάσει του άρθρου 30, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προχωρήσει και σε ένα βήμα παρακάτω, όπου εξηγώντας το αρ. 30 (1) του Συντάγματος στην υπόθεση Δημοκρατία ν Demand Ship Co.Ltd (1994) 3 Α.Α.Δ 460 στη σελ. 473 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω.

«Δικαστικές επιτροπές είναι οι επιτροπές αποτελούμενες από πρόσωπα είτε Δικαστικούς ή άλλους Δημόσιους Λειτουργούς ή υπαλλήλους (Πολιτικούς ή Στρατιωτικούς ή Εκκλησιαστικούς) είτε ιδιώτες, που ορίζονται ειδικά για να δικάσουν μια ορισμένη υπόθεση και ιδίως συγκεκριμένα άτομα με σκοπό να τα καταδικάσουν ή αντίστροφα να τα αθωώσουν.»

Ενόψει των πιο πάνω Συνταγματικών Προνοιών αλλά και αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθίστανται ξεκάθαρες τόσο οι εξουσίες του παρόντος Δικαστηρίου όσο και οι υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από αυτές.

Ενόψει των πιο πάνω Συνταγματικών προνοιών επομένως καλούμε το παρών Πειθαρχικό Συμβούλιο να ξεκαθαρίσει τα πιο κάτω.
• Ο πελάτης μας δεν κλήθηκε ποτέ σε ακρόαση ή έστω σε λήψη κατάθεσης από διερευνών λειτουργό, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί τον λόγο για τον οποίο κατηγορείται και κατά συνέπεια να τοποθετηθεί αναλόγως.
• Η οποιαδήποτε επίδοση έγινε στον πελάτη μας τελέσθηκε κατά παράβαση των πιο πάνω άρθρων του Συντάγματος με αποτέλεσμα να μη διαθέτει επαρκή χρόνο για την υπεράσπιση του.
• Η ειδοποίηση η οποία επιδόθηκε στο πελάτη μας δεν αποτελεί κατηγορητήριο και σε κανένα σημείο του καταστατικού του ΔΗΚΟ δεν παρέχεται δικαίωμα στο

Πειθαρχικό Συμβούλιο να προβεί από μόνο του και αυτεπάγγελτα σε έρευνα καταγγελιών, ούτε βεβαίως το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να λάβει διερευνητικό χαρακτήρα.

Επομένως, ενόψει και των πιο πάνω παρατυπιών, καλούμε το πειθαρχικό Συμβούλιο να ακολουθήσει τα όσα προτάσσει ο Νόμος και το Σύνταγμα και να προσκομίσει στο πελάτη μας τα πιο κάτω.

• Να μας δοθεί τυχόν μαρτυρικό υλικό και/ή άλλο υλικό το οποίο στηρίζει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πελάτης μας.
• Να μας δοθεί χρόνος για μελέτη του μαρτυρικού υλικού, ούτως ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο πελάτης μας.

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι ενόψει των πιο πάνω λόγων, η παρούσα πειθαρχική διαδικασία πρέπει να απορριφθεί εξαρχής και η οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία να ανασταλεί μέχρι να τηρηθούν οι κανονισμοί του καταστατικού του ΔΗΚΟ και να προστατευθούν τα θεμελιώδη Συνταγματικά Δικαιώματα του πελάτη μας.»