Η Κύπρος κατέγραψε τον χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2018

Η Κύπρος κατέγραψε τον χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2018 (-1,5%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (0,3%) και την Ελλάδα (0,2%), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν 1,3% τον Ιανουάριο του 2018, από 1,4% το Δεκέμβριο του 2017. Τον Ιανουάριο του 2017, το ποσοστό ήταν 1,8%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,6% τον Ιανουάριο του 2018, από 1,7% το Δεκέμβριο του 2017. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 1,7%.

Σύμφωνα με την Eurostat, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία και την Εσθονία (από 3,6%) και στη Ρουμανία (3,4%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 21 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε έξι. Τον Ιανουάριο του 2018, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+0,56), ακολουθούμενη από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,39), ενέργεια (+0,22) και μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,15).

Πηγή: ΚΥΠΕ