Το Πανεπιστήμιο Frederick στη Νέα Υόρκη για προώθηση εκστρατείας OHE υπέρ προσφύγων

Το Πανεπιστήμιο Frederick, εκπροσωπούμενο από τη Λέκτορα του Τμήματος Νομικής Δρ Βασιλική Καραγκούνη και την αριστούχο φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής Κλειώ Δαμιανού, συμμετείχε ενεργά σε συνέδριο Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2018 στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου αναφέρει ότι σκοπός του συνεδρίου ήταν ο συντονισμός των ενεργειών των Πανεπιστημίων διεθνώς σε σχέση με τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση στο πλαίσιο του προγράμματος “UN TOGETHER” που δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ το έτος 2016 και έχει ως στόχο την προαγωγή του σεβασμού και της αξιοπρέπειας για τους πρόσφυγες και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 10 Πανεπιστήμια από την Αγγλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Βραζιλία.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Frederick ήταν το μοναδικό Πανεπιστήμιο από την Κύπρο που εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, είπε πως «ως Πανεπιστήμιο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που επιλεγήκαμε να λάβουμε μέρος στο Together Campaign και αυτό συνάδει και με τη γενικότερη στάση αλληλεγγύης που τηρεί το Πανεπιστήμιο Frederick απέναντι στους πρόσφυγες. Η επιλογή του Πανεπιστημίου Frederick έχει μάλιστα ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι κατά το τελευταίο έτος παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αφίξεων προσφύγων στην Κύπρο, η οποία πλέον θεωρείται ως η τέταρτη χώρα-αποδέκτης αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ, μετά τη Μάλτα, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο».

Οι εργασίες του συνεδρίου οδήγησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (Action Charter), με το οποίο τα συμμετέχοντα ιδρύματα ανέλαβαν την υποχρέωση να προάγουν τους στόχους του προγράμματος, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε έξι μήνες, προκειμένου να γίνεται αποτίμηση του έργου, απολογισμός των δράσεων και καθορισμός νέων στόχων. Στόχος είναι επίσης και η πρόσκληση και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τον ευρύτατο ρόλο που αυτά μπορούν να διαδραματίσουν στο κρίσιμο τούτο ζήτημα.

Κατά το συνέδριο σημειώθηκε ότι το Πανεπιστήμιο Frederick διατηρεί ήδη ενεργό δράση σε σχέση με τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων διεθνών συνεδρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκπόνησης μελετών και διοργάνωσης σεμιναρίων και διαλέξεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιδοτούμενων από την ΕΕ, καθώς και έμπρακτης συμπαράστασης μέσω εθελοντικής εργασίας που προσφέρουν φοιτητές και υποτροφιών που δίνει το Πανεπιστήμιο σε πρόσφυγες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ