Αλλαγές στη νομοθεσία για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων

Νομοτεχνικής φύσης για διευκρίνιση όρων και ορισμών στη βάση σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεμάτων που εντοπίστηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελούν το τροποποιητικό νομοσχέδιο και οι κανονισμοί για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων που συζήτησε τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ένα από τα κενά που εντοπίστηκαν και συμπληρώνονται με την τροποποιητική νομοθεσία είναι η συνδρομή των επενδυτικών εταιρειών (ΕΠΕΥ) στο Ταμείο Εξυγίανσης.

Τα δύο νομοθετήματα παρουσίασαν στην Επιτροπή Οικονομικών λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, λόγω του κενού στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο υπήρξε πρόβλημα με την καταβολή της συνδρομής για το 2016, Διευκρινίστηκε περαιτέρω ότι με τα νομοθετήματα που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, συμπληρώνεται το κενό κατά που θα καταστεί δυνατή η είσπραξη των εισφορών από τις επενδυτικές εταιρείες από το 2016 και μετά.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Γεωργία Θεμιστοκλέους, είπε στην Επιτροπή ότι το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί είναι εντελώς εναρμονιστικοί και περιέχουν νομοτεχνικές τροποποιήσεις, χωρίς να αλλάζει οτιδήποτε στην ουσία των νόμων.

Πρόσθεσε ότι στοχεύουν όπως γίνεται ακριβής χρήση των όρων που περιέχονται στους νόμους και κανονισμούς και για να γίνονται παραπομπές στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και στους νόμους με τους οποίους εναρμονίστηκε η κυπριακή νομοθεσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, η κ. Θεμιστοκλέους είπε πως τα νομοθετήματα αφορούν δύο ταμεία, το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και το ταμείο εξυγίανσης.

Διευκρίνισε περαιτέρω πως το ταμείο εξυγίανσης αφορά κατά κύριο λόγο τις ΕΠΕΥ.

Η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ταμείο εγγυήσεων και ταμείο καταθέσεων τελούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας. Εξήγησε ακόμα ότι η προληπτική εποπτεία στις ΕΠΕΥ γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά.

Πρόσθεσε πως για να επέμβει το ταμείο εξυγίανσης, θα πρέπει η επενδυτική να είναι συστημική.

Εξήγησε περαιτέρω ότι το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και εξυγίανσης αφορά τράπεζες τρίτων χωρών που έχουν υποκαταστήματα στην Κύπρο και οι οποίες για να κάνουν χρήση του ταμείου εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν από ιδίους πόρους το 8% των υποχρεώσεων τους.

Πρόσθεσε πως όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου εισφέρουν στο ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις Βουλευτών, η κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα εξυγίανσης τα οποία αποφασίζονται κατά περίπτωση, υπό τον όρο ότι το 8% των υποχρεώσεων ενός υπό εξυγίανση οργανισμού θα εξασφαλισθεί από ίδιους πόρους.

Ο Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Μιχάλης Κρονίδης διευκρίνισε περαιτέρω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανση καλύπτει τις τέσσερις κυπριακές τράπεζες που είναι συστημικές.

Μετά από ερωτήσεις οι Βουλευτές ενημερώθηκαν ότι εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στην αρχική νομοθεσία διάταξη για συνδρομή των επενδυτικών εταιρειών στο ταμείο εξυγίανσης, οι οποίες από την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, θα πληρώνουν.

Όταν ζητήθηκαν εισφορές υπήρξε πρόβλημα και θα περιληφθεί όρος ώστε η συνδρομή να αρχίζει από το 2016, είπε στην Επιτροπή Οικονομικών η αρμόδια λειτουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ