Δεν ανανέωσαν άδεια κυκλοφορίας 155 χιλ. οχήματα

Λήγει την ερχόμενη Κυριακή η περίοδος ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας για τα περίπου 650.000 οχήματα που κυκλοφορούν στους κυπριακούς δρόμους, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι για περίπου 155.000 οχήματα δεν έχει ανανεωθεί ακόμη η άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το ΚΥΠΕ, από τις 8 Ιανουαρίου 2018, που άρχισε η περίοδος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας, μέχρι και το μεσημέρι της 6ης Μαρτίου, είχαν εκδοθεί 494.921 άδειες με το κράτος να εισπράττει €58.775.927

Την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μέχρι τις 6 Μαρτίου είχαν εκδοθεί 503.512 άδειες κυκλοφορίας και το κράτος είχε εισπράξει €63.447.031.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται µέχρι την Κυριακή 11.3.2018 χωρίς επιβάρυνση. Οι άδειες κυκλοφορίας µπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα µηνών.

Με βάση την ίδια νοµοθεσία, για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται µετά από την Κυριακή 11.3.2018, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισµα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο ποσό για το τρέχον έτος.

Ο έλεγχος των οχηµάτων θα αρχίσει τη ∆ευτέρα 12.3.2018 και από την ηµεροµηνία αυτή η Αστυνοµία και το Τµήµα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήµατα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy, σε Εμπορικές Τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ