Εφαρμογή συστήματος εσωτερικών μετακινήσεων στην Τράπεζα Κύπρου

Την υλοποίηση της πολιτικής Εσωτερικών Μετακινήσεων, που επιτρέπει στους εργαζόμενους της τράπεζας να διεκδικούν νέες θέσεις εργασίας, επιβεβαίωσε η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου με εγκύκλιο που κοινοποίησε σήμερα στο προσωπικό.

Η πολιτική, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου συστήματος βαθμίδων και κλιμάκων της τράπεζας, για το οποίο εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας διαφορά μεταξύ ΕΤΥΚ και της τράπεζας, στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών στο προσωπικό μας, για να διεκδικεί – μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών – νέες ή και αναβαθμισμένες θέσεις εργασίας, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ.

Η πολιτική αυτή, σημειώνεται, δίδει την ευκαιρία σε όλο το προσωπικό να εντοπίζουν και να διεκδικούν ευκαιρίες μετακίνησης, αφού λάβουν υπόψη τα απαραίτητα κριτήρια της κάθε θέσης αλλά και τα δικά τους προσόντα, γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες.

Με βάση τη διαδικασία, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων θα γίνεται από κοινού από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση της ανάλογης επιχειρηματικής περιοχής, και θα βασίζεται στην απόδοσή του κάθε υποψήφιου στην προσωπική συνέντευξη, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τη διαχρονική απόδοση στην εργασία, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του νέου ρόλου, αλλά και την αφοσίωση και την δέσμευση που διαχρονικά έχει επιδείξει.

Σημαντικό θεωρείται το ότι παρά το γεγονός ότι για κάθε θέση θα επιλέγεται μόνο ένας υποψήφιος, οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στην διαδικασία θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη, η οποία θα τους είναι χρήσιμη για το μέλλον.

Πλέον, θα δημοσιεύεται η πλειονότητα των κενών θέσεων εργασίας, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που καθορίζονται στην πολιτική (π.χ. κάλυψη θέσεων στις βαθμίδες μέχρι Ι, κύκλος οριζόντιων μετακινήσεων, νοουμένου ότι κανένας από τους επηρεαζόμενους συναδέλφους δεν θα αναβαθμίζεται).

Η πολιτική αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από το 2017 αφού στο πλαίσιο αυτό είχαν 22 θέσεις εργασίας με 204 μάλιστα υποψήφιους, ενώ, όπως ενημερώνει η τράπεζα, η διαδικασία αυτή θα εντατικοποιηθεί φέτος, κατόπιν και της ανακοίνωσης του νέου συστήματος Βαθμίδων και Αμοιβών που η τράπεζα θέλει να εφαρμόσει.

Στο πλαίσιο αυτό, από την αρχή του 2018 έχουν ανακοινωθεί 51 θέσεις εργασίας.

«Το ενδιαφέρον των συναδέλφων είναι πλέον έντονο, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη τους στον νέο θεσμό, έχοντας αντιληφθεί ότι τους δίνεται πλέον η ευκαιρία να διεκδικήσουν νέους ρόλους βασιζόμενοι στα προσόντα, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ