Εβδομάδα Ναυτιλιακών συναντήσεων Ευρωπαϊκού επιπέδου για την Κυπριακή Ναυτιλία

Σε συνεχόμενες ναυτιλιακές συναντήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου, συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, κ. Θωμάς Καζάκος όπου αντιπροσώπευσε την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

Αφετηρία ήταν η συνάντηση μεταξύ των Γενικών Διευθυντών Εθνικών Ενώσεων Πλοιοκτητών, Μελών της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Communities Shipowners Association – ECSA), στις 12 και 13 Μαρτίου 2018, στο Αμβούργο την οποία φιλοξένησε η Ένωση Γερμανών Πλοιοκτητών. Κύριο θέμα συζήτησης, ήταν η διαμόρφωση στρατηγικής πολιτικής της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών για τα επόμενα άμεσα χρόνια και οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν σημαντικά θέματα παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.

Στη συνέχεια, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής κοινότητας, στη 50 η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Ναυτιλιακή Ασφάλεια (European Maritime Safety Agency – “EMSA”) που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου 2018, στη Λισσαβόνα.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής ανάμεσα σε Διευθυντές Ναυτιλιακών Διοικήσεων όλων των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού του Οργανισμού και του καθορισμού προτεραιοτήτων, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές του δραστηριότητες που αφορούν θέματα πολιτικής για τη ναυτιλιακή ασφάλεια.