Γυναίκες είναι το 1/4 των χρηστών ναρκωτικών στην Ευρώπη – Ειδική πτέρυγα στην “Αγία Σκέπη”

Στην Ευρώπη, οι γυναίκες αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα  ναρκωτικά  και  περίπου  το  ένα  πέμπτο  των όσων συμμετέχουν σε θεραπείες απεξάρτησης, αναφέρει ανακοίνωση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, βασιζόμενη σε στατιστικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ).

Προσθέτει ότι στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Κέντρο Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη» στην κοινότητα Φιλανίου έχει διαμορφωθεί ειδική  πτέρυγα για  τη  λειτουργία  του προγράμματος «Παναγία  η Καταφυγή» που απευθύνεται αποκλειστικά για γυναίκες.

Σύμφωνα με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, «οι ανάγκες των γυναικών στη απεξάρτηση είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των αντρών τόσο σε  συναισθηματικό  επίπεδο όσο και σε πρακτικό».

Εξηγεί ότι «οι γυναίκες συχνά είναι μητέρες με διαφορετικές   εμπειρίες και χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «έγινε κατορθωτό, στην ειδική αυτή πτέρυγα, να προσφέρεται μια δομή, στελεχωμένη εξ`ολοκλήρου από γυναίκες ενώ οι θεραπευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται όσο το  δυνατό  ξεχωριστά  από  τον  αντρικό πληθυσμό,  μέχρι  την  επανένταξη». Η πτέρυγα γυναικών περιλαμβάνει  οκτώ κρεβάτια, ξεχωριστό καθιστικό, κουζίνα και εργαστήρια εργασιοθεραπείας  και παραγωγικής απασχόλησης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμάται ότι οι γυναίκες που κάνουν χρήση ναρκωτικών, μπορεί να  βιώνουν  το  στίγμα  και  το οικονομικό μειονέκτημα  και  να  έχουν  λιγότερη  κοινωνική στήριξη ή να προέρχονται από οικογένειες με προβλήματα χρήσης  ουσιών  και  να  έχουν  συνεργάτη  που χρησιμοποιεί την ουσία.

Επίσης, δυνατό, «να έχουν παιδιά που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο  ρόλο  στη  χρήση  αλλά  και μετά  κατά  την περίοδο αποθεραπείας ή να  έχουν  υποστεί  σεξουαλική  και  σωματική επίθεση  και  κακοποίηση  και  να  έχουν συνυπάρχουσες ψυχικές διαταραχές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, «ορισμένες υποομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν  προβλήματα  χρήσης  παράνομων  ουσιών,  έχουν ειδικές  ανάγκες».

Προσθέτει ότι αυτές  οι  υποομάδες,  οι  οποίες συχνά  αλληλεπικαλύπτονται,  περιλαμβάνουν εγκύους οι οποίες εμπλέκονται σε σεξουαλική εργασία και συχνά αντιμετωπίζουν βία και στίγμα καθώς και γυναίκες  από  εθνοτικές  μειονότητες,  οι οποίες ενδέχεται να έχουν διακινηθεί παρανόμως (trafficking).

Πηγή:κυπε