Σε επίπεδα ρεκόρ τα έσοδα από τον Τουρισμό το 2017

Επίπεδα ρεκόρ άγγιξαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2017, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 11,7%, στα €2.639,1 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €2.363,4 εκ. το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου.

Το ποσό αυτό αποτελεί ιστορικό υψηλό επίπεδο για τα έσοδα από τον τουρισμό. Σημειώνεται ότι ιστορικό υψηλό επίπεδο κατέγραψαν το 2017 και οι αφίξεις τουριστών, οι οποίες άγγιξαν τα 3.652.073, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6%.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε €722,62 σε σύγκριση με €741,68 την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας μείωση 2,6%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 σημείωσε επίσης μείωση 2,6% (από €78,07 σε €76,07).

Έσοδα Δεκεμβρίου 2017

Εξάλλου, τον Δεκέμβριο του 2017, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €55,8 εκ. σε σύγκριση με €50,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016, σημειώνοντας αύξηση 9,6%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2017 ανήλθε σε €564,21 σε σύγκριση με €578,91 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,5%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 σημείωσε επίσης μείωση 6,4%.

Τον Δεκέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 21,5% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €784,83 τον Δεκέμβριο του 2016 σε €616,29 τον Δεκέμβριο του 2017), 9,7% αύξηση από Ελλάδα (από €332,99 σε €365,17 φέτος) και 5,3% αύξηση από τη Ρωσία (από €631,88 σε €665,15 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 18,0% (από €66,51 τον Δεκέμβριο 2016 σε €54,54 τον Δεκέμβριο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από Ελλάδα μειώθηκε επίσης κατά 5,3% (από €40,61 σε €38,44) και από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 23,6% (από €77,06 σε €58,86).

Πηγή: ΚΥΠΕ