ΣΕΚ: Επείγει η προστασία των εργαζομένων λόγω σκόνης στην ατμόσφαιρα

Με αφορμή τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα η ΣΕΚ καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλους τους εργοδότες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούνται σε ανοικτούς χώρους.

Ιδιαίτερα καλείται η εργοδοτική πλευρά να λάβει όσα μέτρα χρειάζονται για την προστασία της ασφάλειας και υγείας σ’ όλους τους εργασιακούς χώρους και να εφαρμόζουν με προσοχή τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του αρμόδιου Υπουργείου.

Προστίθεται πως η συνεχής επανάληψη του συγκεκριμένου φαινομένου πρέπει να οδηγήσει τους κοινωνικούς εταίρους σ’ έναν ευρύτερο εξειδικευμένο κοινωνικό διάλογο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή περισσότερων μέτρων προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Η ΣΕΚ καλεί τέλος όλους τους εργαζόμενους, όταν αντιληφθούν πως δεν προστατεύονται επαρκώς, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ