Οι S&P διατήρησαν την αξιολόγηση της Κύπρου στο BB+/B, με θετικές προοπτικές

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor`s διατήρησε την Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στο BB+/B, με θετικές προοπτικές.

«Η οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, επιτρέποντας τη μείωση του δημοσίου χρέους. Ωστόσο, ο επιβαρυμένος τραπεζικός τομέας παραμένει ακόμη ένα σημαντικό τρωτό σημείο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι S&P λένε ότι θα προχωρήσουν στην αναβάθμιση της αξιολόγησής τους εφόσον παρατηρηθεί μεγαλύτερη κινητικότητα στην αντιμετώπιση των διαφόρων αδυναμιών, ιδιαίτερα σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα και το χρέος στον ιδιωτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να συμβάλει στη μείωση του δημοσίου χρέους.

Συγκεκριμένα, ο οίκος λέει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης εντός του 2018 εφόσον η οικονομική ανάπτυξη και η κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολιτικής δώσουν ώθηση για περαιτέρω μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Αναμένει επίσης να δει περαιτέρω βελτίωση στο εξωτερικό χρέος, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης του βραχυπρόθεσμου χρέους.

Επίσης θα εξετάσει κατά πόσο οι πιστωτικές και νομισματικές συνθήκες της Κύπρου συγκλίνουν με αυτές της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τη μείωση των ασυνήθιστα υψηλών μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPEs).

Αντίστοιχα, οι Standard & Poor`s θα εξέταζαν το ενδεχόμενο αναθεώρησης των προοπτικών προς τα κάτω, από «θετικές» σε «σταθερές», αν η οικονομική ανάπτυξη αποδειχθεί σημαντικά χαμηλότερη από τις προσδοκίες ή αν μια αλλαγή στη δημοσιονομική στάση οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν θα μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ εντός του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων μέχρι το 2021.

Η αναθεώρηση θα μπορούσε επίσης να προέλθει λόγω κινδύνων από μια μεγαλύτερη οικονομική συγκέντρωση σε ορισμένους τομείς, για παράδειγμα στις κατασκευές ή τον τουρισμό, ή αν υπάρξουν νέες ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα, συμπληρώνει.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται εξάλλου ότι η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 3,9% το 2017, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 3,3%.

«Προβλέπουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,8% κατά μέσο όρο την περίοδο 2018-2021, με τη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και των εξαγωγών των υπηρεσιών, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση επιβραδύνεται καθώς αυξάνεται η εξυπηρέτηση του χρέους από τα νοικοκυριά» αναφέρει ο οίκος S&P.

Πηγή: ΚΥΠΕ