Στο 2% το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του Ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2017

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) έφτασε το 2,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, αυξημένο από 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο και από 1,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Στην Κύπρο το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε από το επίπεδο του 1,4% το τρίτο τρίμηνο του 2017 στο 1,0% το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξημένο από 1,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ήταν 1,7% στη βιομηχανία και τις κατασκευές (1,2% στην Κύπρο) και 2,3% στις υπηρεσίες (1,1% στην Κύπρο). Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 1,8% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,3% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (4,4%), το Βέλγιο (3,4%), τη Γερμανία (2,8%), τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο (και τα δύο από 2,6%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,1%), στην Ισπανία (0,7%), στη Βουλγαρία και στην Πορτογαλία (και στο 0,8%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε σε είκοσι τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη Βουλγαρία και την Ισπανία, αλλά έπεσε στην Ελλάδα και τη Ρουμανία (και οι δύο -0,2 μονάδες). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+1,4 μονάδες), στις Κάτω Χώρες (+0,6 μονάδες), στο Βέλγιο, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και στη Φινλανδία (από +0,5 μονάδες).

Πηγή: ΚΥΠΕ