Το Συμβούλιο των Υπουργών Εργασίας υιοθέτησε συστάσεις για τα προγράμματα επαγγελματικής μαθητείας στην ΕΕ

Το Συμβούλιο των Υπουργών Εργασίας της ΕΕ υιοθέτησε σήμερα συμφωνία για το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα επαγγελματικής μαθητείας. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσφέρει καθοδήγηση στα κράτη μέλη που θεσπίζουν ή αναβαθμίζουν τα προγράμματα μαθητείας τους, καθώς θα συνδράμει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με οδηγίες.

Το πλαίσιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βασίζουν τα προγράμματα μαθητείας τους σε μια συνεργατική προσέγγιση, με τη συμμετοχή εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργανώσεις νεολαίας και γονέων.

Το πλαίσιο καθορίζει, επίσης, ότι τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να βασίζονται σε γραπτή συμφωνία και ότι θα πρέπει να παρέχεται εκπαιδευτική υποστήριξη. Οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να πληρώνεται ή να αποζημιώνεται με άλλο τρόπο για την εργασία που εκτελεί και να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος της κατάρτισής του σε άλλη χώρα. Μετά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τάισεν, δήλωσε: “Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας”.

“Από τότε που δρομολογήθηκε το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, τάσσομαι υπέρ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας. Πολύ συχνά, η μαθητεία θεωρείται εκπαίδευση δεύτερης επιλογής. Αυτό όμως δεν είναι αληθές: οι μαθητείες συνδυάζουν τη μάθηση σε σχολείο με την κατάρτιση στο χώρο εργασίας, και αποτελούν έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για σπουδαστές που επιθυμούν να βρουν ένα επάγγελμα, να βρουν εργασία και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους”, καταλήγει η Επίτροπος.

Πηγή:κυπε