Συναντήσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής ναυτιλίας είχε ο ΓΔ του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Σε συνεχόμενες ναυτιλιακές συναντήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου, συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), Θωμάς Καζάκος στις οποίες αντιπροσώπευσε την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΚΝΕ, αφετηρία ήταν η συνάντηση μεταξύ των Γενικών Διευθυντών Εθνικών Ενώσεων Πλοιοκτητών, Μελών της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Communities Shipowners Association – ECSA), στις 12 και 13 Μαρτίου 2018, στο Αμβούργο την οποία φιλοξένησε η Ένωση Γερμανών Πλοιοκτητών. Κύριο θέμα συζήτησης, ήταν η διαμόρφωση στρατηγικής πολιτικής της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών για τα επόμενα άμεσα χρόνια και οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν σημαντικά θέματα παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.

Στη συνέχεια, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής κοινότητας, στη 50η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Ναυτιλιακή Ασφάλεια (European Maritime Safety Agency – “EMSA”) που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου 2018, στη Λισσαβόνα.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής ανάμεσα σε Διευθυντές Ναυτιλιακών Διοικήσεων όλων των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού του Οργανισμού και του καθορισμού προτεραιοτήτων, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές του δραστηριότητες που αφορούν θέματα πολιτικής για τη ναυτιλιακή ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ