Τέσσερα στα 50 πετρελαιοκίνητα εκινούντο με χρωματισμένο πετρέλαιο

Το Τμήμα Τελωνείων έλεγξε την Πέμπτη, στην επαρχία Λευκωσίας 50 (πενήντα) διερχόμενα πετρελαιοκίνητα οχήματα και διαπιστώθηκε ότι τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούσαν παράνομα βιομηχανικό πετρέλαιο και κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων αποδέχτηκε πρόταση για εξώδικη διευθέτηση των πιο πάνω υποθέσεων και καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των €2.750 (δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ), που αντιστοιχεί στους φόρους κατανάλωσης και Φ.Π.Α., που έχουν αποφευχθεί, πλέον της χρηματικής επιβάρυνσης, του συμβιβαστικού ποσού και του ποσού απόδοσης.

Μετά την είσπραξη του ποσού, τα κατασχεθέντα οχήματα επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, αναφέρει το Τμήμα προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Πηγή: ΚΥΠΕ