ΥΠΠ: Εισηγήσεις για αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με σχετική εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες και επιδιώκοντας τον έλεγχο της συμβατότητας του Περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο, στη βάση των θέσεων των διδασκόντων και της σχετικής εμπειρίας από τη διδασκαλία, παρακαλεί τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων όπως διευθετήσουν συνεδρίες του προσωπικού, κατά ειδικότητες ώστε να καταγραφούν εισηγήσεις, στην περίπτωση που θεωρείται ότι προκύπτει θέμα συμβατότητας του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο (25 εβδομάδες), σε σχέση με τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (διδακτέα) του μαθήματος/ μαθημάτων που έχουν διδάξει.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρει ότι οι εισηγήσεις αυτές των ειδικοτήτων θα είναι αποτέλεσμα της απόφασης όλων, όσοι διδάσκουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στο σχολείο και θα αφορούν στην αναδιαμόρφωση Δεικτών Επάρκειας και περιγράμματος ύλης ή/ και αντικατάστασή τους ή/και περιορισμό τους.

Στη συνέχεια, οι εν λόγω εισηγήσεις θα καταχωρηθούν σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα από τις σχολικές μονάδες και θα προωθηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης Νέου Ωρολογίου Προγράμματος (ΕΠΝΩΠ) εν όψει της επικείμενης αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, διαδικασία κατά την οποία θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις αυτές των διδασκόντων/διδασκουσών.

Πηγή: ΚΥΠΕ