Ζ. Αιμιλιανίδου: Στόχος της ΕΕ η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας

Την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, με ταυτόχρονη προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έθεσε ως βασική προτεραιότητας της στρατηγικής της ΕΕ, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ.

Η Υπουργός Εργασίας τοποθετήθηκε και σε σχέση με την ανάγκη μείωσης του μισθολογικού χάσματος ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στα επικείμενα μέτρα για την εφαρμογή του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Αναλυτικά η Υπουργός, κατά τη συζήτηση για την απασχόληση και κοινωνική σύγκλιση μετά το 2020, έτος κατά το οποίο σηματοδοτεί τη λήξη της υφιστάμενης Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου, σημείωσε ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας περισσοτέρων και ποιοτικών θέσεων εργασίας καθώς και η προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Σε σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η Υπουργός Εργασίας, τόνισε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και ταυτόχρονα εργαλείο για την διαμόρφωση για κάθε χώρα ενός οδικού χάρτη με συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους που θα οδηγήσουν στην επίτευξη της ζητούμενης κοινωνικής συνοχής.

Η Υπουργός μάλιστα ζήτησε βελτίωση της αξιοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών για περιορισμό του διοικητικού φόρτου, την ευελιξία για αντιμετώπιση των διαφόρων και διαφορετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε Κράτος Μέλος και οι συνέργειες μεταξύ των έργων που υλοποιούνται.

Τέλος κατά τη συζήτηση για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών σε διευθυντικές και άλλες διοικητικές θέσεις, η Ζ. Αιμιλιανίδου, τόνισε ότι χρειάζεται ένα μείγμα πολιτικών και μια πολύ-επίπεδη προσέγγιση που να περιλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης και την ενίσχυση του πλαισίου φροντίδας σε όλες τις ομάδες πληθυσμού που το χρειάζονται. Η Υπουργός παρέθεσε στους ομολόγους της μάλιστα τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Κύπρο, μέσω των οποίων επετεύχθη σημαντική μείωση του χάσματος στις αμοιβές των δύο φύλων, με μείωση από το 22% που ήταν το 2007 σε 13,9%, με συνεχιζόμενη πτωτική τάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ