Αυτά είναι τα έσοδα και τα έξοδα του εκλογικού επιτελείου του Σταύρου Μαλά

Τις αναλυτικές του δαπάνες υπέβαλε σήμερα στον Γενικό Έφορο Εκλογών το Εκλογικό Επιτελείο του υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές του 2018 Σταύρου Μαλά, παρουσιάζοντας σύνολο εσόδων €999.030 και σύνολο εξόδων €999.028.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του επικεφαλής του επιτελείου Χρίστου Μέση, η υποβολή των αναλυτικών δαπανών έγινε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία και στην βάση των απαιτήσεων αυτής.

Στο συνοπτικό πίνακα που επισυνάπτεται προς ενημέρωση του κοινού αναφέρεται ότι τα έσοδα του επιτελείου προήλθαν από εισφορές ύψους €473.800 από την Κ.Ε του ΑΚΕΛ, ενώ €407.730 προήλθαν από άλλες εισφορές. Επίσης, υπήρχαν έσοδα της τάξης των €117.500 από χορούς, με το σύνολο των εσόδων να ανέρχεται στις €999.030.

Όσον αφορά τα έξοδα του επιτελείου, €701.366 πήγαν για έξοδα οργάνωσης και επικοινωνίας, €202.822 δαπανήθηκαν για διοικητικά και άλλα έξοδα, ποσό €47.595 αφορούσε έξοδα κτηριακών εγκαταστάσεων και €46.050 καταβλήθηκαν για ενοίκια, Τέλος, πληρώθηκαν €1.195 για τραπεζικά έξοδα, με το σύνολο των εξόδων να ανέρχεται στις €999.028.

Πηγή: ΚΥΠΕ