Αύξηση 6.3% και 12% στις κατασκευές στην Κύπρο

Το Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,8% στην ΕΕ28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο του 2018, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ28. Το Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και μειώθηκε κατά 0,1% στην ΕΕ28.

Οι κατασκευές στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο και κατά 12,0% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Η μείωση κατά 0,5% της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ το Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, οφείλεται στην πτώση των δημοσίων έργων κατά 1,7%, ενώ οι οικοδομικές κατασκευές αυξήθηκαν κατά 0,1%. Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,8% οφείλεται στην πτώση των δημοσίων έργων κατά 2,7% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 0,2%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-14,0%), τη Σλοβενία ​​(-13,1%) και την Ουγγαρία (-5,0%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 4,7%), Γαλλία (+ 2,7%) και Ισπανία (+ 0,9%).

Η αύξηση του 0,4% στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ το Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 1,7%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 4,6%. Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,1% οφείλεται στην πτώση των δημοσίων έργων κατά 3,8%, ενώ οι κατασκευές οικοδομών αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην Πολωνία (+ 31,3%), Ουγγαρία (+ 26,1%) και Ρουμανία (+ 10,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στο Βέλγιο (-5,3%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (-3,9%) και στη Γαλλία (-3,0%).

Πηγή: ΚΥΠΕ