Άλλα δυο χρόνια ταλαιπωρία για την πόλη του Ζήνωνα!

Νέα χρονοδιαγράμματα για τις εγκαταστάσεις υγραερίου και πετρελαιοδεξαμενών στη Λάρνακα

Της Γιώτα Δημητρίου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου, στο Προεδρικό, συνάντηση του Δήμου Λάρνακας με τον ΠτΔ. Τον Δήμο Λάρνακας εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, ο
Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ Πάμπος Γαβριήλ, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Άθως Καζαντζής, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ Παντελής Χειμωνίδης (ο οποίος αντικατέστησε τον Μιχάλη Γιακουμή μετά την αποβολή του Γιακουμή από το ΔΗΚΟ). Εκ μέρους των μονοεδρικών και ανεξάρτητων του Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΛΑΜ, Μιχαλάκης Μάλλας, Μιχάλης Γιακουμής) ήταν ο Ηλίας Ηλία της Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “24” μια ώρα πριν από τη συνάντηση ο Δήμαρχος κ. Βύρας παρέλαβε το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης που προτείνει η Κυβέρνηση, ενώ οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου το παρέλαβαν όταν έφτασαν
στο Προεδρικό.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης είναι μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Δήμου Λάρνακας και των Εταιρειών που Εμπορεύονται Πετρελαϊκά προϊόντα (BP Mediterranean Ltd, ExxonMobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum
Cyprus Ltd, Intergaz Ltd, Petrolina Holdings Public Ltd, Synergaz Ltd) και αφορά στην μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την Ακτογραμμή της Λάρνακας στη περιοχή Βασιλικού.

Το Μνημόνιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο όταν συμφωνήσουν και υπογράψουν η Κυβέρνηση, ο Δήμος Λάρνακας και οι πιο πάνω εταιρείες που εμπορεύονται Πετρελαϊκά Προϊόντα.

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας είπε πως η Λάρνακα θα προβεί σε απαντήσεις (κατά πόσο δέχεται ή όχι ή απαιτεί αλλαγές στο Μνημόνιο) αφού πρώτα το μελετήσει και το συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε προγραμματισμένη συνεδρίαση που έχει την Τετάρτη 11 Απριλίου.

Απαντήσεις από το Δήμο Λάρνακας (ή υπογραφές) θα δοθούν μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 καθαρή και ασφαλής η Λάρνακα
Στο Άρθρο 2 του Μνημονίου αναφέρονται αναλυτικά τα νέα χρονοδιαγράμματα:

Το χρονοδιάγραμμα για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαϊκών προϊόντων από την ακτογραμμή της Λάρνακας στη περιοχή Βασιλικού θα υλοποιηθεί σε τρεις άξονες, οι οποίοι καθορίζονται ως ακολούθως:

1) I. Στην υλοποίηση της μεταβατικής λύσης αναφορικά με τα υγρά καύσιμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, ήτοι με τη δημιουργία ικανοποιητικών υποδομών που θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν και όσες εταιρείες επιθυμούν να δημιουργήσουν δικές τους εγκαταστάσεις, αλλά δεν προλαβαίνουν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία,
ii. Στην υλοποίηση της μόνιμης λύσης αναφορικά με τα υγρά καύσιμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, ήτοι με την ολοκλήρωση όλων εργασιών που αφορούν στη δημιουργία των μόνιμων εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων των εταιρειών που επιθυμούν να δημιουργήσουν δικές τους εγκαταστάσεις
iii Στη μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020

Υποχρεώσεις Κράτους – Δήμου Λάρνακας – Εταιρειών
Στο Άρθρο 3 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Κράτους έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα νέα χρονοδιαγράμματα.

Υποχρεώσεις Κράτους:
i. Καταβολή αποζημιώσεων για τα τεμάχια που είναι απαραίτητα και εγγραφή τους στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας (τεμάχια αρ. 143, 518, 370, Φ/Σχ. 55/36 και αρ. 744, Φ/Σχ. 55/28)
ii. Ολοκλήρωση των επιπρόσθετων απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για επέκταση της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού (ΕΒΠΒ) και του οδικού δικτύου, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο επίταξης,
iii. Υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης για Βιομηχανικά Οικόπεδα στην ΕΒΠΒ με τις εταιρείες,
iv. Κατασκευή οδικού δικτύου που θα εξυπηρετεί την ΕΒΠΒ και σχετικών υποδομών,
v. Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας για την περιοχή Βασιλικού και σχεδιασμός δικτύου για νερό πυρόσβεσης στην ΕΒΠΒ, σε συνεργασία με τον ΚΟΔΑΠ,
vi. Κατασκευή και λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού Βασιλικού,
vii. Εξέταση αιτήσεων και αξιολόγηση μελετών που θα κατατεθούν από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου κατά προτεραιότητα (FastTrack),
viii. Έκδοση αναγκαίων αδειών για τις νέες εγκαταστάσεις, τόσο πριν την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, όσο και για την έναρξη λειτουργίας αυτών κατά προτεραιότητα (FastTrack),
ix. Ολοκλήρωση και δημοσίευση Σχεδίου περιοχής για την ακτογραμμή
της Λάρνακας

Υποχρεώσεις Εταιρειών 
Στο άρθρο 4 αναφέρονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών τις οποίες οφείλουν να υλοποιήσουν μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει ο Οδικός Χάρτης.

i. Ολοκλήρωση των μεταξύ τους συμφωνιών, τόσο για την αποθήκευση υγρών καυσίμων, όσο και για την κατασκευή και λειτουργία του αγκυροβολίου και των αγωγών πετρελαιοειδών και υγραερίου,
ii. Υποβολή/Κατάθεση απαραίτητων μελετών/σχεδίων/στοιχείων σε πλήρη και ολοκληρωμένη μορφή, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να μπορούν έγκαιρα και εντός χρονοδιαγράμματος να προχωρήσουν στην έκδοση των αναγκαίων αδειών/εγκρίσεων,
iii. Προκήρυξη προσφορών και υπογραφή συμφωνιών για την προμήθεια εξοπλισμού, τον σχεδιασμό και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής,ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν αμέσως με την έκδοση της άδειας οικοδομής,
iv. Άμεση κατεδάφιση όσων εγκαταστάσεων στη Λάρνακα καταστούν μη αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων τερματικών,
v. Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου εργασιών προς την Καθοδηγητική Επιτροπή που αναφέρεται στο Άρθρο 7 για παρακολούθηση της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη που συμφωνείται με το παρόν Μνημόνιο.

Υποχρεώσεις Δήμου Λάρνακας
Στο Άρθρο 5 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Δήμου Λάρνακας.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του Μνημονίου ο Δήμος Λάρνακας οφείλει να προβεί στην υλοποίηση των πιο κάτω ενεργειών:
i. Έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τις εταιρείες για κατεδάφιση των εγκαταστάσεων που δεν είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των τερματικών στη Λάρνακα,
ii. Ανανέωση Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης των εγκαταστάσεων σε τριμηνιαία βάση, νοουμένου ότι υλοποιούνται οι υποχρεώσεις των εταιρειών, όπως προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη του Παραρτήματος.

Δύσπιστη η πόλη του Ζήνωνα απέναντι στα νέα χρονοδιαγράμματα

Παράθυρο ελπίδας η εξουσία του Δήμου Λάρνακας όσον αφορά στην ανανέωση του διατάγματος

Στο Άρθρο 6 σχετικά με τη σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι “Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίες της Διυπουργικής Επιτροπής όποτε το θεωρεί αναγκαίο για τη λήψη πολιτικής απόφασης” και οι Λαρνακείς ελπίζουν να μην προκύψουν “πολιτικές αποφάσεις” που θα δικαιολογούν ή και θα στηρίζουν την καθυστέρηση των χρονοδιαγραμμάτων της μετακίνησης των εγκαταστάσεων. Άλλωστε για χρόνια το κράτος δικαιολογούσε τις παρατάσεις ή έκλεινε τα μάτια στους εμπαιγμούς που δεχόταν η Λάρνακα στο ζήτημα αυτό.

Στο ίδιο άρθρο παράγραφος 4 αναφέρεται ότι στις συνεδρίες της Διυπουργικής Επιτροπής δύναται να συμμετέχει ο Δήμαρχος ως παρατηρητής.

Αν και η Λάρνακα παραμένει δύσπιστη απέναντι σε νέα χρονοδιαγράμματα αφού ο εμπαιγμός των παρατάσεων έχει σπάσει κάθε ρεκόρ κοροϊδίας, εντούτοις μία μικρή νέα εξέλιξη αφήνει περιθώρια για ελπίδες: Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα η ανανέωση του Διατάγματος δε θα μπορεί να γίνει χωρίς το τελικό ΟΚ από το Δήμο Λάρνακας.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρία του στις 7 Μαρτίου 2018, συστάθηκε Καθοδηγητική Επιτροπή για σκοπούς υποστήριξης του έργου της Διυπουργικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Γενικούς
Διευθυντές ή εκπροσώπους τους των Υπουργείων Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας

Δηλώσεις των Επικεφαλών των Δημοτικών Ομάδων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

O Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ κ. Πάμπος Γαβριήλ δήλωσε στην “24”: Αναφορικά με την σύσκεψη στο Προεδρικό και μετά από την όλη συζήτηση, αλλά και μετά από προσεκτική μελέτη του Μνημονίου Συνεργασίας και συναντίληψης, μεταξύ Κυβέρνησης, Δήμου Λάρνακας και όλων των εταιρειών αποθήκευσης υγρών καυσίμων και υγραερίου, θεωρούμε, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος μας, ότι είναι η πρώτη φορά που έγινε τόσο σοβαρή και μελετημένη εργασία από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ενέργειας.

Το προταθέν μνημόνιο καθορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση όλων των σχετικών εγκαταστάσεων, με παράταση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών, ανά τρίμηνο και δεδομένου ότι εφαρμόζονται και επαληθεύονται οι υποχρεώσεις που θα αναλάβουν οι εταιρείες που εμπλέκονται.

Εξοπλίζεται ο Δήμος μας με το δικαίωμα παρακολούθησης αλλά και το δικαίωμα της μή έκδοσης ανανέωσης της τρίμηνης άδειας λειτουργίας, σε συνεργασία με τη κυβέρνηση.
Έστω και αν επιθυμία όλων των Λαρνακέων είναι η άμεση απομάκρυνση, δεδομένων των κινδύνων που ελλοχεύονται, αλλά και των βαριδίων εναντίον της ανάπτυξης μας, εντούτοις αναγνωρίζουμε ότι η άμεση μετακίνηση είναι αδύνατη για τη μεταφορά τέτοιας φύσης και έκτασης εγκαταστάσεων.

Με τα πιο πάνω κριτήρια, εκείνο που επιζητούμε είναι πράγματι η διασφάλιση της εφαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων του μνημονίου, αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε να συμπεριληφθούν στο μνημόνιο ρητά και ξεκάθαρα τα πιο κάτω:

1. Να περιληφθεί στο Μνημόνιο και η απομάκρυνση και των αποθηκών της ασφάλτου.
2. Κάθε αποθήκη που παύει να χρησιμοποιείται, να αποξηλώνεται άμεσα.
3. Να διασφαλιστεί ότι εντός του πρώτου χρόνου θα λυθεί και το πρόβλημα του αγκυροβολίου στο Βασιλικό σχετικά με τα υγρά καύσιμα και εντός του δεύτερου χρόνου σχετικά με το υγραέριο.
4. Να ληφθεί υπόψη ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του υπεδάφους της περιοχής που είναι υποχρέωση των εταιρειών.
5. Να γίνουν οι απαιτούμενες ελάχιστες εργασίες είτε από τις εταιρείες, είτε από την κυβέρνηση για παράδοση της θάλασσας της περιοχής για πρόσβαση και χρήση από το κοινό.

O Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ κ. Άθως Καζαντζής δήλωσε στην “24”: Εμείς, ως Δημοτική Ομάδα ΑΚΕΛ, θεωρούμε ότι οι ημερομηνίες των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν δοθεί μπορούσαν να ήταν πιο σύντομες, τουλάχιστον κατά 6 μήνες. θεωρούμε πως κάτι τέτοιο ήταν και είναι εφικτό, τουλάχιστον για το μεταβατικό στάδιο όπου οι δύο εταιρείες θα φιλοξενήσουν τις υπόλοιπες. Η μία εταιρεία είναι ήδη έτοιμη και η άλλη (η Πετρολίνα) δήλωσε πως σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμη και θα μπορεί να δεχθεί/φιλοξενήσει τις άλλες εταιρείες. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν υποστηρίζουμε ότι η μετακίνηση μπορεί να γίνει ενωρίτερα.

Τόσο οι υπηρεσίες του Κράτους όσο και οι Εταιρείες μπορούν να επιταχύνουν τις εργασίες τους, (μελέτες/έργα κτλ) και να επιτευχθεί η μετακίνηση πιο σύντομα από τις ημερομηνίες που μας έχουν δώσει. Με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει δοθεί μετά από δύο χρόνια θα καθαρίσει εντελώς η πόλη μας από τις επικίνδυνες αυτές εγκαταστάσεις.

Παρατηρούμε μία αδικαιολόγητη κωλυσυεργία εκ μέρους των υπηρεσιών του Κράτους όπως πχ από την υπηρεσία ανάπτυξης υδάτων που ακόμη δεν ασχολήθηκε καν με το βαρυσήμαντο αυτό θέμα της μετακίνησης, αυτό σταματά την εξέλιξη κάποιων έργων όπως είναι η δημιουργία δρόμων.

Επιπλέον μία εταιρεία πώς θα μετακινηθεί στη περιοχή εκείνη του Βασιλικού χωρίς νερό, ρεύμα, δρόμους κτλ;

Είναι γεγονός πως μετά την αποφασιστικότητα του Δημάρχου κ. Βύρα και ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν κάποια θετικά βήματα όπως είναι ο οδικός χάρτης που διευκρινίζει πότε θα γίνει η κάθε εργασία και από ποιους.

Θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα μετά την Τετάρτη που θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

———–

Η επικινδυνότητα και το ρίσκο για τη Λάρνακα

Η επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων είναι γνωστή σε όλους. Το πρόσφατο ατύχημα ανήμερα του Αγίου Λαζάρου, Πολιούχου Αγίου της Λάρνακας, υπενθύμισε στους πάντες πως η πόλη του Ζήνωνα κοιμάται και ξυπνά πάνω σε μία ωρολογιακή βόμβα η οποία σε
περίπτωση, ο μη γένοιτο, ατυχήματος, θα εκραγεί και τότε θα έχουμε χιλιάδες νεκρούς και μια ολόκληρη πόλη θα γίνει στάχτες και αποκαΐδια. Σε περίπτωση ατυχήματος οι οδηγίες Σεβέζο θα μετονομαστούν σε Οδηγίες Λάρνακας.

Τη ίδια στιγμή, η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης δεν μπορεί να εξελιχθεί αφού μεγάλο μέρος του παραλιακού της μετώπου είναι αιχμάλωτο σε πετρέλαια,υγραέριο και εγκαταστάσεις που αποτελούν μια τεράστια οπτική ρύπανση. Επιπλέον όσο παραμένουν στη Λάρνακα οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να γίνουν αναπτύξεις μέσα στην εν λόγω περιοχή, των εγκαταστάσεων λόγω των οδηγιών Σεβέζο.

Το θετικό που παρατηρούν οι Λαρνακείς είναι πως ενωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται αποφασισμένο να πολεμήσει με κάθε τρόπο έτσι ώστε να τεθεί ένα τέλος στους εμπαιγμούς παρατάσεων και επιτέλους να πραγματοποιηθεί η περιβόητη μετακίνηση
πρωτίστως για λόγους ασφάλειας, αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον (τουριστικό και οικονομικό) για την πόλη του Ζήνωνα.