Δεκάδες επικίνδυνα παιχνίδια εντοπίστηκαν σε καταστήματα παγκυπρίως

Δεκάδες επικίνδυνα παιχνίδια εντοπίστηκαν στη διάρκεια εκστρατείας ελέγχου παιδικών παιχνιδιών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, την περίοδο 14 Μαρτίου έως 2 Απριλίου.

Η εκστρατεία κάλυψε 111 καταστήματα πώλησης παιχνιδιών παγκυπρίως, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων παιχνιδιών και τη λήψη των ανάλογων μέτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, που μεταδόθηκε από το ΓΤΠ.

Συγκεκριμένα, σε επτά περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα και αποσύρθηκαν από την αγορά και σε 19 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια, τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου, δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες. Περαιτέρω, σε άλλες 26 περιπτώσεις έγιναν προφορικές προειδοποιήσεις στους οικονομικούς φορείς. Για τα παιχνίδια που έχουν αποσυρθεί από την αγορά πατήστε εδώ.

Όπως αναφέρεται, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που κρίνονται επικίνδυνα και αποσύρονται.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, καθώς και αναρτημένο το νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο: “Συμβουλές για το Πάσχα”, το οποίο ετοιμάστηκε για τις ανάγκες της εκστρατείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ