Ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στη Σόφια

Οι Υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ συζήτησαν σήμερα στη Σόφια την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές προτάσεις της δέσμης μέτρων “Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους”. “Η δέσμη νομοθετικών μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους είναι θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική”, δήλωσε σχετικά η Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Τεμενζούκα Πέτκοβα, η οποία προέδρευσε στη συνάντηση.

Σημειώνεται ότι οι νομοθετικές αποφάσεις σε αυτόν τον τομέα παρέχουν επίσης κίνητρα και σταθερότητα για τους επενδυτές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ενεργειακών συστημάτων των κρατών μελών. Η δέσμη μέτρων “Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους” περιλαμβάνει νομοθετικές προτάσεις που χωρίζονται σε δύο υποομάδες. Η πρώτη αποτελείται από τις οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διακυβέρνηση του κανονισμού για την ενεργειακή ένωση. Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τέσσερις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικές με τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οποίους είναι επί του παρόντος είναι ανοικτή η συζήτηση για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Οι τριμερείς διάλογοι για τις νομοθετικές προτάσεις της πρώτης υποομάδας ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και η Προεδρία πραγματοποίησε δύο ακόμη γύρους διαπραγματεύσεων για τις οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον Μάρτιο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλά από τα θέματα που συζητήθηκαν.

Η εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προσεχείς διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις μεμονωμένες νομοθετικές προτάσεις του πρώτου επιμέρους πακέτου θα εξασφαλίσει τη μέγιστη πρόοδο των φακέλων για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, τονίζει η βουλγαρική προεδρία και σημειώνει ότι πρόκειται για βήμα προς την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όσον αφορά τον κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, η Προεδρία συνέταξε διάφορες αναθεωρημένες προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ