Προσφορές ονομαστικής αξίας €100 εκ. έγιναν αποδεκτές σε δημοπρασία γραμματίων του δημοσίου

Προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,26%, έγιναν αποδεκτές κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους λήφθηκαν προσφορές ύψους €240 εκ.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,24% και -0,28%.

Πηγή: ΚΥΠΕ