Στο 72,2% η απασχόληση στην ΕΕ – Στο 70,7% στην Κύπρο

Το 2017, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 72,2%, σε σύγκριση με το 2016 (71,1%), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat, και κατά την οποία αυτό αποτελεί ένα καινούριο ρεκόρ. Αντίστοιχα και στην Κύπρο η απασχόληση ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν 68,7% το 2016 (73,8% για τους άνδρες και 64,1% για τις γυναίκες) και αυξήθηκε στο 70,7% το 2017 (75,6% για τους άνδρες και 66,2% για τις γυναίκες). Ο εθνικός στόχος για την Κύπρο είναι να φθάσει το 75,0% μέχρι το 2020.

Στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών έφθασε το 78,0% το 2017, αύξηση σε σύγκριση με το 2016 (76,9%) και σχεδόν το ίδιο με το επίπεδο του 2008 (77,9%) όταν καταγράφηκε η προηγούμενη κορύφωση. Όσον αφορά τις γυναίκες, το ποσοστό απασχόλησής τους αυξάνεται συνεχώς από το 2010 και φτάνει το 66,5% το 2017 (έναντι 65,3% το 2016). Παρομοίως, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά από 38,4% το 2002 σε 57,1% το 2017.

Το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην Κύπρο ήταν 52,2% το 2016 (61,0% για τους άνδρες και 43,7% για τις γυναίκες) και αυξήθηκε σε 55,3% το 2017 (65,0% για τους άνδρες και 46,1% για τις γυναίκες).

Συνολικά, σε σύγκριση με το 2016, το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών αυξήθηκε το 2017 σε όλα τα κράτη μέλη εκτός της Δανίας, όπου μειώθηκε (-0,5 ποσοστιαίες μονάδες). Αυξήθηκε έντονα στη Βουλγαρία (+3,6 ποσοστιαίες μονάδες), στη Σλοβενία ​​(+3,3 ποσοστιαίες μονάδες), στην Πορτογαλία (+2,8 π.μ.), στη Ρουμανία (+2,5 π.μ.), στην Κροατία (+2,2 π.μ.) και στην Εσθονία (+2,1 π.μ.). Ποσοστά απασχόλησης άνω του 75% καταγράφηκαν στη Σουηδία (81,8%), τη Γερμανία (79,2%), την Εσθονία (78,7%), την Τσεχία (78,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (78,2%), (76,9%), τη Λιθουανία (76,0%) και την Αυστρία (75,4%).

Μεταξύ των κρατών μελών, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σουηδία έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί τους εθνικούς στόχους του 2020 για τον δείκτη αυτό το 2017, όπως έχουν πετύχει ήδη η Ιρλανδία, η Κροατία, η Λετονία και η Μάλτα. Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (57,8%), αν και αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους (+ 1,6 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την Ιταλία (62,3%, + 0,7%), την Κροατία (63,6% ), καθώς και στην Ισπανία (65,5%, +1,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών εξακολούθησαν να διαφέρουν σημαντικά σε πολλά κράτη μέλη το 2017. Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών ήταν χαμηλότερη στη Λιθουανία (75,5% για τις γυναίκες έναντι 76,5% για τους άνδρες, ή -1,0 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (-3,5), τη Σουηδία (-4,0) και τη Λετονία (-4,3). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, στη Μάλτα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών (58,0% για τις γυναίκες έναντι 84,1% για τους άνδρες ή -26,1 μονάδες). Μεγάλα κενά σημειώθηκαν επίσης στην Ιταλία (-19,8 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ελλάδα (-19,7 μονάδες). Σε επίπεδο ΕΕ, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών (66,5%) και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών (78,0%) ήταν -11,5 μονάδες το 2017.

Την ίδια ώρα από το 38,4% το 2002, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά, φθάνοντας το 57,1% το 2017. Η αύξηση ήταν ισχυρότερη για τις γυναίκες (από 29,1% το 2002 σε 50,9% το 2017) 48,2% το 2002 έναντι 63,7% το 2017). Κατά συνέπεια, το χάσμα μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών ηλικίας 55-64 ετών στην ΕΕ μειώθηκε, από μια διαφορά 19,1 ποσοστιαίων μονάδων το 2002 σε μια διαφορά 12,8 ποσοστιαίων μονάδων το 2017.

Το 2017, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού ηλικίας 55 έως 64 ετών απασχολήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη της ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης αυτής της ηλικιακής ομάδας παρατηρήθηκε στη Σουηδία (76,4%), έναντι της Γερμανίας (70,1%), της Δανίας (68,9%), της Εσθονίας (68,1%), της Λιθουανίας (66,1%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (64,1%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφηκαν στην Ελλάδα (38,3%), το Λουξεμβούργο (39,8%), την Κροατία (40,3%) και τη Σλοβενία ​​(42,7%). Σε σύγκριση με το 2016, το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών αυξήθηκε το 2017 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ