“Ξεπαγώνουν” 39 θέσεις πρώτου διορισμού σε ανεξάρτητες υπηρεσίες

Η Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρία την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, 39 θέσεις σε ανεξάρτητες αρχές της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα ξεπαγώνουν 14 θέσεις που αφορούν τη Δικαστική Υπηρεσία, 16 θέσεις στη Νομική Υπηρεσία, 5 θέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία, 3 στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 1 στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Για άλλες 701 θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η Επιτροπή αναμένεται να τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ