Αυτές είναι οι ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών.

Για το επίδομα ανεργίας, εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 2 Απριλίου 2018, και εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Απριλίου-Μαΐου 2018.

Όσον αφορά την πληρωμή λόγω πλεονασμού, εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2017. Σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία αυτή, για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση, διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Για το επίδομα ασθενείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2018.

Όσον αφορά τη σύνταξη αναπηρίας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Επίσης, για τη σύνταξη ανικανότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για το επίδομα σωματικής βλάβης, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2018.

Όσον αφορά το δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο, εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Οκτωβρίου 2017.

Για τη θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017.

Επίσης, για την κοινωνική σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Μάρτιο 2018.

Όσον αφορά τη σύνταξη χηρείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε σύνταξη γήρατος, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017. Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2017.

Για το βοήθημα κηδείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2018. Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2018. Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2018.

Επίσης, για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017.

Για το επίδομα ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017.

Εξάλλου, για το βοήθημα τοκετού, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 3 Μαΐου 2018.

Για το επίδομα μητρότητας, για πρώτη πληρωμή, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2 Απριλίου 2018. Για συνεχόμενες πληρωμές, εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (π.χ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Μάιο 2018.

Όσον αφορά το επίδομα πατρότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 26 Απριλίου 2018.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά κα στις αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας, οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04.

Για θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953-1954.

Όσον αφορά τη σύνταξη ανικανότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018.

Για τη σύνταξη χηρείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Επίσης, για το επίδομα ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Εξάλλου, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τον Απρίλιο 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4.454 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 2.047 αφορούν εργοδότες και οι 2.407 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ