Για προσπάθειες υπόσκαψης των θεσμών κάνει λόγο ο ΓΓ του ΣτΕ

Έχουν γίνει προσπάθειες υπόσκαψης των θεσμών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συγκεκριμένα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), καθώς και σε επίπεδο κρατών μελών του ΣτΕ που, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, έχουν πρωταρχικό ρόλο στην προάσπιση των νόμων, προτύπων και αξιών μας, αναφέρει ο ΓΓ του ΣτΕ Thorbjørn Jagland, σε έκθεσή του για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου.

Μεταξύ άλλων, στα ευρήματα της έκθεσης αναφέρεται πως υπάρχουν αυξημένες προσπάθειες για αμφισβήτηση της δικαστικής ανεξαρτησίας, ο αριθμός των αδικημάτων που έχουν αναφερθεί στην Πλατφόρμα του ΣτΕ που είναι αρμόδια για την προώθηση της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων παραμένει σε ανοδική τροχιά, και υπήρξε καταστολή της δράσης μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω νομοθεσιών που προωθήθηκαν ή εγκρίθηκαν από αριθμό χωρών.

Σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς, σημειώνεται πως υπάρχει αυξημένη χρήση της τεχνολογίας για επηρεασμό των εκλογικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων, που απειλεί να υποσκάψει την εμπιστοσύνη του κόσμου στο εκλογικό σύστημα, και πως η διαφθορά εξακολουθεί να παραμένει ένα πρόβλημα, καθώς η συμμόρφωση των κρατών μελών με τις εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής του ΣτΕ (GRECO) επιβραδύνεται.

Εξάλλου στην έκθεση αναφέρεται πως υπάρχει μια αυξανόμενη επίδραση της ξενοφοβικής και λαϊκίστικης ρητορικής πάνω στην κοινή γνώμη και πως η ανισότητα μεταξύ των φύλων και η συνέχιση της βίας με βάση το φύλο αποτελούν πρώτιστες ανησυχίες, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις βίαιης απώθησης μεταναστών και προσφύγων.

Ο κ. Jagland σημειώνει, επίσης, μεταξύ άλλων, ακόμη πως η μη εκτέλεση εσωτερικών δικαστικών αποφάσεων και η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών παραμένει ένα από τα πιο συχνά παράπονα στις προσφυγές που γίνονται στο ΕΔΑΔ.

Υπογραμμίζει εξάλλου πως το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΕΔΑΔ παραμένουν το υπόβαθρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη, καλώντας όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ να επαναδεσμευτούν, προς το συμφέρον κάθε Ευρωπαίου, στις κοινές αξίες, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Πηγή: ΚΥΠΕ