Ι.Νικολάου: «Η Αστυνομία αλλάζει σε όλα τα επίπεδα προς το καλύτερο»

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και έχει θέσει ως προτεραιότητα, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, ώστε ο καθημερινός, πολυδιάστατος και σκληρός αγώνας που διεξάγεται για τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα, να τεθεί σε νέες και αναβαθμισμένες βάσεις, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου.

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση για εορτασμό της Αγίας Ειρήνης, Προστάτιδας της Αστυνομίας Κύπρου, ο Υπουργός ανέφερε ότι “η Αστυνομία μας αλλάζει σε όλα τα επίπεδα προς το καλύτερο και σας θέλουμε μαζί μας στο κτίσιμο της νέας αυτής εποχής. Οι αλλαγές που επέρχονται θα εξυπηρετούν το Σώμα και μόνο, και δεν θα αποβλέπουν σε σκοπιμότητες ή προσωπικές ατζέντες του οποιουδήποτε. Στη μεγάλη μας αυτή προσπάθεια να ξέρετε ότι έχουμε σύμμαχο τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας”.

Κάλεσε τα μέλη όλων των βαθμίδων – από τον απλό αστυφύλακα μέχρι και την ηγεσία της Δύναμης – να συνεργαστούν για να πετύχει το στοίχημα και να διαμορφωθεί μια Αστυνομία σύγχρονη και πιο αποτελεσματική.

Σε συνεργασία με τον Αρχηγό και την ηγεσία της Αστυνομίας, είπε ο κ. Νικολάου, προχωράμε στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και ενός πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος μας, σημείωσε, είναι όπως μέχρι το τέλος του 2021 να συμπληρωθεί το έργο της αναδιοργάνωσης.

Ήδη, συνέχισε, προχωράμε στη σταδιακή και διαχρονική αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού, με αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και τον γενικότερο εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ανέλιξης των μελών.

Αναμένεται, είπε, τους προσεχείς μήνες να υποβληθεί αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση της Ακαδημίας και του αναβαθμισμένου προγράμματος εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, η οποία θα οδηγήσει στην απονομή ανώτερου διπλώματος φοίτησης.

“Η αναγνώριση του διπλώματος φοίτησης θα επιφέρει και την ανάλογη μισθολογική αναβάθμιση του προσωπικού. Η επιτελούμενη αναβάθμιση επιτυγχάνεται μέσα από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την αναθεώρηση των προγραμμάτων της Ακαδημίας, δίδοντας έμφαση στη διερεύνηση αδικημάτων και σε πρακτικές εφαρμογές. Στο ίδιο πλαίσιο, εξίσου σημαντική είναι η εισαγωγή του θεσμού της εποπτευόμενης πρακτικής εξάσκησης, όπου κάθε δόκιμος αστυνομικός θα έχει προσωπικό μέντορα για να τον συμβουλεύει και να αξιολογεί την εργασία του”, πρόσθεσε.

Η Αστυνομία της Κύπρου, είπε ο Υπουργός, έχει αλλάξει, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στα φαινόμενα διαφθοράς, αυθαιρεσίας και κατάχρησης εξουσίας αλλά και πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί, ανέφερε, θέσαμε τα θεμέλια μιας νέας εποχής για το κράτος δικαίου, διασφαλίζοντας ότι οι ανακριτικές αρχές επιτελούν το έργο τους απρόσκοπτα και μακριά από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις ή σκοπιμότητες.

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, ενισχύσαμε το νομικό της οπλοστάσιο και συγκροτήσαμε διά νόμου την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό να δημιουργήσουμε μηχανισμούς αντίστασης σε πράξεις διαφθοράς στο Σώμα αλλά κυρίως να διαφυλάξουμε τα στελέχη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας μας προς την Αστυνομία.

Στόχος της Κυβέρνησης, σημείωσε, είναι η ενιαία και ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, όπως αυτή διατυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, που θα εφαρμοστεί στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Επιπρόσθετα, είπε, έχουν ληφθεί μέτρα, όπως η θέσπιση κριτηρίων για τις μεταθέσεις και η εναλλαξιμότητα, καθώς και νέων κριτηρίων πρόσληψης των νέων μελών στην Αστυνομία. Κριτήρια, τα οποία διασφαλίζουν την αξιοκρατία και συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου ανταπόκρισης των μελών και στη σταδιακή διαμόρφωση μιας Αστυνομίας, όπου τα μέλη της θα διατηρούν υψηλού επιπέδου αντιστάσεις σε πράξεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης για αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης και εμπέδωση της αξιοκρατίας, συνέχισε, προωθείται η πλήρης αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης και ανέλιξης στα μέλη όλων των βαθμών, στη βάση προτύπων διαδικασιών και νομοθεσιών άλλων χωρών.

“Στη βάση σχετικής μελέτης, τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης θα αλλάξουν σύντομα, ώστε να καταργηθούν οι στρεβλώσεις του συστήματος και να αναδεικνύονται, οι άξιοι και πιο ικανοί και όσοι επιτελούν τα αστυνομικά τους καθήκοντα αποτελεσματικά. Με τις αλλαγές που θα επέλθουν, θα καταργηθούν οι ισοπεδωτικές ετήσιες αξιολογήσεις. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε αξιοκρατία, θα πρέπει τόσο οι προϊστάμενοι όσο και αυτοί που συμμετέχουν στις διαδικασίες, να μπορούν να κοιτάζουν τον αξιολογούμενο στα μάτια και να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την κάθε αξιολόγησή τους”, σημείωσε.

Συνεχίζουμε, είπε, να επενδύουμε στη συνεχή αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στο τόπο μας, ενισχύοντας την προστασία του πολίτη σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικών κινδύνων από τις νέες μορφές εγκλήματος, όπως είναι η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα, η εμπορία ναρκωτικών και η εμπορία προσώπων.

Αντιλαμβανόμενοι τις ανησυχίες που προκλήθηκαν μετά από τις πρόσφατες βίαιες, εγκληματικές πράξεις και ειδικότερα τη διασύνδεση τους με ναρκωτικά, ανέφερε, σας διαβεβαιώνω ότι η ασφάλεια του πολίτη αποτελεί προτεραιότητά μας.

Αναγνωρίζοντας τον βαρυσήμαντο ρόλο που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία, είπε ο Υπουργός, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει το έργο σας σε όλα τα επίπεδα, δίδοντας έμφαση στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών στον αγώνα κατά της μάστιγας των ναρκωτικών, ενισχύοντας παράλληλα τα μέτρα αποτροπής και αναβαθμίζοντας σταδιακά την τεχνολογία που έχει στη διάθεσή της για σκοπούς ελέγχου της ζήτησης και δίωξης των εμπόρων.

Όσον αφορά στον τομέα της πρόληψης των τροχαίων παραβάσεων, σημείωσε ότι είναι έτοιμα έξι νομοσχέδια για σημαντική αύξηση των ποινών για τις τροχαίες παραβάσεις και η εφαρμογή νέας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα, εντός των ημερών, συγκροτείται το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης Οδικής Συμπεριφοράς και αναμένεται η λειτουργία της Σχολής Παραβατών Οδηγών.

“Επενδύουμε επίσης, σε σύγχρονους εξοπλισμούς και έξυπνα μέσα προς ενδυνάμωση της απόδοσης των διαφόρων υπηρεσιών της Αστυνομίας, όπως είναι το smart policing, το σύστημα αυτόματου ελέγχου των αριθμών εγγραφής οχημάτων και το νάρκοτεστ και η αξιοποίηση του κεντροποιημένου συστήματος ανταπόκρισης σε κλήσεις συναγερμού από υποστατικά, τα οποία θα συμβάλουν κυρίως στη πρόληψη και καταστολή των κλοπών και διαρρήξεων”, συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, σημείωσε, σημαντικές αλλαγές αποτελούν η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου έχουμε καταθέσει τα σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς επίσης η σύσταση της Ακτοφυλακής για επιτήρηση της ακτογραμμής της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αποκλειστική Οικονομικής Ζώνης της.

Πηγή: ΚΥΠΕ