Κοντόφθαλμη η αντίθεση της Υπηρεσίας Θήρας στο Σχέδιο Δράσης για το Τρυγόνι

Κοντόφθαλμη χαρακτηρίζει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου την αντίθεση της Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με το προσωρινό Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την προστασία του Τρυγονιού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδέσμου, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν το Σχέδιο Δράσης για το Τρυγόνι, ένα είδος του οποίου οι πληθυσμοί έχουν σημειώσει δραματική μείωση. Δυστυχώς, όμως, προστίθεται, η Κύπρος, δια μέσου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, έχει εκφράσει την αντίθεση της για ένα μέτρο του σχεδίου διάσωσης του Τρυγονιού, και συγκεκριμένα την προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού του είδους (moratorium).

«Ο Πτηνολογικός κρίνει την αντίθεση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, στην προσωρινή απαγόρευση κυνηγίου ως μια κοντόφθαλμη προσέγγιση, που διακινδυνεύει την ανάκαμψη ενός παγκόσμια απειλούμενου είδους. Στα πλαίσια του έργου του για την προστασία των πουλιών (θηρεύσιμων και μη) και των βιοτόπων τους, ο Πτηνολογικός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρει.

Σημειώνει επίσης, πως το Τρυγόνι Streptopelia turtur είναι ένα μεταναστευτικό είδος που είναι πλέον παγκόσμια απειλούμενο, με τους πληθυσμούς στην Ευρώπη να έχουν μειωθεί κατά 79% από το 1980 μέχρι το 2014. Στην μείωση αυτή έχουν οδηγήσει η απώλεια βιοτόπων, η παράνομη θανάτωση, το κυνήγι, καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, η ανομβρία και η κλιματική αλλαγή.

Σε αυτό το μέτρο έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους εκτός από την Κύπρο και η Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Γαλλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου το Τρυγόνι είναι θηρεύσιμο είδος, δεν εξέφρασαν αντίθεση στην προσωρινή απαγόρευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι τα Κράτη Μέλη που διαφώνησαν με την προσωρινή απαγόρευση δεν μπορούν να συνεχίσουν με το κυνήγι του τρυγονιού ως έχει και αναμένει ενημέρωση για τα μέτρα που θα λάβουν για την αποτελεσματική μείωση της κυνηγετικής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα Τρυγόνια ξεκινώντας το 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ