Στα -0,7 δις το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου στην περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018

Η Κύπρος κατέγραψε εξαγωγές συνολικού ύψους € 1,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου 2018, ήτοι 112% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat.

Ειδικότερα, η Κύπρος εξήγαγε € 0,2 δισ. προς την ΕΕ (αύξηση 7%) και € 1,0 δισ. εκτός της ΕΕ (αύξηση κατά 177%). Παράλληλα, η Κύπρος σημείωσε εισαγωγές ύψους € 1,9 δισ. ή αύξηση 4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017 (€1,1 δισ. από την ΕΕ ή αύξηση 5% και €0,8 δισ. εκτός της ΕΕ, ή αύξηση 3%). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα €0,7 δισ. , έναντι – €1,2 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εν τω μεταξύ, η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών αγαθών της ζώνης του ευρώ (EA19) τον Μάρτιο του 2018 ήταν €199,9 δισ σημειώνοντας μείωση 2,9% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017, όπου ανήλθαν στα €205,9 δισ. Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 173,0 δισ, Σημειώνοντας πτώση 2,5% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017 (€ 177,4 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους €26,9 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Μάρτιο του 2018, σε σύγκριση με + €28,5 δισ Το Μάρτιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε €170,5 δισ το Μάρτιο του 2018, ή 0,6% ως ποσοστό σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017.

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €555,7 δισ (αύξηση 2,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα €506,3 δισ (αύξηση 1,4% με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα € 49,4 δισ, έναντι € 42,9 δισ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 485,6 δισ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018, αυξημένο κατά 4,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ