Το ΕΔΑΔ καταδίκασε Λιθουανία και Ρουμανία για τις μυστικές κρατήσεις της CIA

Η εμπλοκή της Λιθουανίας στο πρόγραμμα με τις μυστικές κρατήσεις της CIA οδήγησε σε πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην υπόθεση του Αμπού Ζουμπάιντα.

Η Λιθουανία καλείται να καταβάλει στον αιτητή αποζημίωση ύψους €100 χιλιάδων για ηθική βλάβη, καθώς και άλλες €30 χιλιάδες για δικαστικά έξοδα.

Εκδίδοντας την απόφασή του, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση των προνοιών για την απαγόρευση των βασανιστηρίων, του δικαιώματος του αιτητή στην ελευθερία και την ασφάλεια, του δικαιώματός του στον σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και του δικαιώματός του σε αποτελεσματική θεραπεία.

Όσον αφορά την απαγόρευση των βασανιστηρίων, το Δικαστήριο ανέφερε συγκεκριμένα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 λόγω της αποτυχίας της Κυβέρνησης της Λιθουανίας να διερευνήσει αποτελεσματικά τους ισχυρισμούς του αιτητή και λόγω της συνενοχής της στις πράξεις της CIA, που οδήγησαν στην κακομεταχείρισή του.

Μάλιστα, το ΕΔΑΔ δεν είχε πρόσβαση στον αιτητή, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Ζαΐν Αλ Αμπιντίν Μουχάμαντ Χουσεΐν, καθώς συνεχίζει να κρατείται από τις αμερικανικές αρχές υπό ιδιαίτερα περιοριστικές συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, το Δικαστήριο έπρεπε να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά μέσω άλλων πηγών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΕΔΑΔ άντλησε πληροφόρηση από έκθεση της Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τους βασανισμούς της CIA, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ έλαβε και καταθέσεις από εμπειρογνώμονες.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι η Λιθουανία φιλοξένησε μια μυστική φυλακή της CIA μεταξύ Φεβρουαρίου 2005 και Μαρτίου 2006, όπου κρατήθηκε ο κ. Χουσεΐν. Οι αρχές της Λιθουανίας, προστίθεται, γνώριζαν ότι η CIA θα τον μεταχειριζόταν κατά τρόπο που αντίκειται στη Σύμβαση. Ακόμη αναφέρεται ότι η Λιθουανία επέτρεψε την μεταφορά του σε άλλο σημείο κράτησης της CIA στο Αφγανιστάν, αφήνοντας τον περαιτέρω εκτεθειμένο σε κακομεταχείριση.

Το Δικαστήριο συστήνει στην απόφασή του όπως η Λιθουανία διεξάγει πλήρη έρευνα για την υπόθεση Αμπού Ζουμπάιντα το συντομότερο δυνατό και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να προχωρήσει στην τιμωρία των υπευθύνων. Επίσης η χώρα θα πρέπει να προβεί σε παραστάσεις προς τις ΗΠΑ, ώστε να αρθούν ή να περιοριστούν οι επιπτώσεις της παραβίασης των δικαιωμάτων του κ. Χουσεΐν.

Το ΕΔΑΔ εξέδωσε σήμερα και δεύτερη απόφαση στην υπόθεση «Αλ Νασίρι εναντίον Ρουμανίας» καταδικάζοντας το Βουκουρέστι για παραβίαση των δικαιωμάτων ενός άλλου κρατούμενου της CIA, επ’ ονόματι Αμπτ Αλ Ραχίμ Χουσεΐν Μουχάμαντ Αλ Νασίρι, υπό παρόμοιες συνθήκες. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται επίσης σε €100 χιλιάδες εις βάρος της Ρουμανίας, ενώ δεν κατατέθηκε αίτημα για άλλα έξοδα.

Πηγή:ΚΥΠΕ