Το Συμβούλιο Κρατών Μελών ενέκρινε αναθεωρημένη οδηγία για ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική Προεδρία, η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνιση των κτιρίων, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στη μείωση εκπομπών CO2. H οδηγία προωθεί οικονομικά αποδοτικές εργασίες ανακαίνισης, εισάγει δείκτη ευφυΐας για τα κτίρια, απλοποιεί τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και προάγει την ηλεκτροκινητικότητα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.

“Είμαι πολύ ευχαριστημένη που οι Υπουργοί έδωσαν σήμερα την έγκρισή τους στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι ένας από τους οικονομικά αποδοτικότερους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής για όλους μας, στην πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη, ενισχύει τις επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας”, δήλωσε σχετικά η Τεενούζκα Πέτκοβα, Υπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τροποποιεί την οδηγία 2010/31 / ΕΕ και συμπληρώνει τα μέτρα βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση καθώς και τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Αποτελεί μέρος της δέσμης για την καθαρή ενέργεια που υπέβαλε η Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Το Συμβούλιο συμφώνησε σε διαπραγματευτική θέση σχετικά με την οδηγία τον Ιούνιο του 2017. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της εσθονικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδήγησαν σε προσωρινή συμφωνία στις 19 Δεκεμβρίου 2017, η οποία επιβεβαιώθηκε από τους πρεσβευτές της ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Μετά την επίσημη επίσημη έγκριση του κανονισμού από το Συμβούλιο, που αποτελεί το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες αργότερα. Η προθεσμία μεταφοράς της νομοθεσίας αυτής είναι 20 μήνες.

Πηγή:ΚΥΠΕ