ΥΠΟΙΚ: Μία έξοδος στις αγορές για άντληση μέχρι και €1 δισ. το 2018

Μία έξοδο στις διεθνείς αγορές με στόχο την άντληση μεταξύ €0,75 δισ. με €1 δισ., προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει χρέος που λήγει εντός του έτους και να ενισχύσει την παρουσία των κυπριακών ομολόγων στις αγορές, προγραμματίζει για το 2018 το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2018 (εξαιρουμένου του τραπεζικού τομέα) ανέρχονται σε €0.9 δισ., τα οποία θα καλυφθούν από τις εκδόσεις Γραμματίων Δημοσίου ύψους €0,3 δισ., ομόλογα για φυσικά πρόσωπα και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του Συμβουλίου της Ευρώπης ύψους €0,2 δισ. και την έκδοση ομολόγου ΕΜΤΝ ύψους 0,75 δισ.

Σε περίπτωση μεγαλύτερης έκδοσης ευρωπαϊκού ομολόγου, όπως αναφέρεται, τα επιπλέον χρήματα που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων.

Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ταυτόχρονα πως ο βαθμός υλοποίησης της στρατηγικής διαχείρισης του δημοσίου χρέους για το 2018 έφτασε στο 27% το πρώτο τρίμηνο του 2018, με τα ρευστά διαθέσιμα να καλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες για το υπόλοιπο έτος.

Εκτόξευση του χρέους κατά 8,1% ελέω Συνεργατισμού

Ωστόσο, η έκδοση των ομολόγων ύψους €2,35 δισ. στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, εκτόξευσε το δημόσιο χρέος κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του 2017, με το ΥΠΟΙΚ να εκτιμά ότι το 2018 θα κλείσει με χρέος €21,3 δισ., που αντιστοιχεί στο 105,6% του ΑΕΠ από €18,7 δισ. ή 97,5% του ΑΕΠ, που ήταν το 2017.

Υπενθυμίζεται πως σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη διαδικασία προσέλκυσης επενδυτή στον Συνεργατισμό, το κράτος προχώρησε σε έκδοση ομολόγων ύψους €2,35 δισ. στη ΣΚΤ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, διατηρώντας τα ρευστά που αντλήθηκαν σε κατάθεση στην τράπεζα.

Πάντως, λόγω των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης, η πορεία του δημοσίου χρέους προβλέπεται πτωτική, υποχωρώντας στο 100% το 2019, στο 94,6% το 2020 και στο 88% το 2021, πληρώντας τον όρο του Προγράμματος Σταθερότητας, που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη που παρουσιάζουν δημόσιο χρέος πέραν του ορίου 60% θα πρέπει να παρουσιάζουν ρυθμό μείωσης 5% ετησίως.

Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης μέχρι το 2021

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του ΥΠΟΙΚ, η κυπριακή οικονομία θα τρέξει με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και το 2021.

Ειδικότερα, το ΥΠΟΙΚ εκτιμά πως μετά την ανάπτυξη 3,9% το 2017, φέτος η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% και θα μειώσει ρυθμούς στο 3,6%, 3,2% και 3,0% τα έτη 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα.

Το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι η αύξηση των επενδύσεων, καθώς και έργα υποδομής θα αποτελέσουν τον κινητήριο άξονα της ανάπτυξης για όλη την προγραμματική περίοδο. Παράλληλα, εκτός του βασικού σεναρίου παραμένουν έργα στον τομέα της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, καθώς και μεγάλα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία αν πραγματοποιηθούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή προοπτική.

Οι κίνδυνοι στην προοπτική της κυπριακής οικονομίας είναι ενδογενείς με τον σημαντικότερο να σχετίζεται με τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, «όπου υπάρχουν σε εξέλιξη σημαντικές αλλαγές που δυνητικά θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη κατά τη προγραμματική περίοδο», όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Το ΥΠΟΙΚ επανατονίζει την προσήλωσή του στη συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών με διασφάλιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού σε διαρθρωτικούς όρους και στην ενίσχυση της ανάπτυξης στο πλαισίου των δημοσιονομικών περιθωρίων, την επικέντρωση στη σταδιακή και διατηρήσιμη μείωση του δημοσίου χρέους, την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, τη στήριξη των προσπαθειών για γρήγορη μείωση των ΜΕΔ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η ανεργία προβλέπεται να ακολουθήσει μια πτωτική πορεία και να υποχωρήσει στο 9,5% το 2018 και στο 8,0% το 2019 για να μειωθεί περαιτέρω στο 6,5% το 2020 και στο 5% το 2021.

Πηγή:ΚΥΠΕ