Διαμαρτυρία Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα για απουσία από διαβούλευση για τη μισθοδοσία

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της γιατί τόσο η ίδια όσο και άλλες Συντεχνίες που εκπροσωπούν εργαζόμενους στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δεν κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, για κατάργηση των μειώσεων στις απολαβές.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συντεχνία κλήθηκε να παραστεί σε σημερινή συνάντηση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για το θέμα, όπου ήταν παρούσα και η ΑΣΔΥΚ. Πριν από τη συνάντηση είχε προηγηθεί άλλη συνάντηση εκπροσώπων του Τμήματος με τις Συντεχνίες ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ, συμπληρώνεται.

«Η παράλειψη αυτή, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, παραβιάζει σειρά νομοθετημάτων και αρχών δικαίου» αναφέρει η συντεχνία.

Λέει επίσης ότι θέση της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα είναι ότι «όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ζουν ή/και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων τους, όφειλαν και οφείλουν να συνεισφέρουν για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ευημερία του τόπου και προπαντός για την ευημερία των ευάλωτων/ευπαθών κοινωνικών ομάδων, επί τη βάσει καθολικών και ακριβοδίκαιων κριτηρίων και καλοσχεδιασμένων διαδικασιών που σέβονται θεμελιώδη και άλλα δικαιώματα» προστίθεται.

Η συντεχνία λέει ότι δεν θα τοποθετηθεί επί της σταδιακής κατάργησης της μείωσης των απολαβών, γιατί η μονομερής μείωση στους μισθούς των εργαζομένων του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα επιβλήθηκε κατά τρόπο που παραβιάζει αριθμό κανόνων δικαίου.

Λέει τέλος ότι η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων αποτελεί επίσης τεράστιο πλήγμα στα εργασιακά θέσμια και κάκιστο παράδειγμα για τις εργασιακές σχέσεις. «Εάν η Πολιτεία, ως εργοδότης, νομιμοποιείται να προβαίνει μονομερώς, χωρίς διαβούλευση, σε μείωση των απολαβών των υπαλλήλων της, το εισόδημα των οποίων αποτελεί ‘εύκολο στόχο’, πόσο μάλλον οι ιδιώτες εργοδότες που έχουν πολύ περισσότερα όρια ελευθερίας από αυτήν και δεν δεσμεύονται από τις αρχές του Κράτους Δικαίου και της Νομιμότητας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή:ΚΥΠΕ