Δημοσιεύθηκε η έκθεση του Γεν.Ελεγκτή για την ΑΗΚ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, κ.Οδυσσέας Μιχαηλίδη για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Ακολουθεί αυτούσια η Έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΗΚ