Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό ν/σ και κανονισμοί για μείωση των ΜΕΔ – Έκκληση ΥΠΟΙΚ προς Βουλή για υπερψήφιση

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τέσσερα νομοσχέδια και ένα προσχέδιο κανονισμών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πρόκειται, όπως σημείωσε σε δήλωσή του μετά το Υπουργικό ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, για βελτίωση επιμέρους αλλά σημαντικών πτυχών του νομοθετικού πλαισίου, που θα το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό και πιο δίκαιο, καθώς το πλαίσιο προστασίας, όπως σημείωσε, παραμένει αμετάβλητο.

Ο Χάρης Γεωργιάδης απηύθυνε έκκληση στη Βουλή να εγκρίνει τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς προτού διακόψει τις εργασίες της στα μέσα Ιουλίου.

Πρόκειται για τον περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων (τροποποιητικό) νόμο του 2018, τον περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων και για συναφή θέματα (τροποποιητικό νόμο του 2018), τον περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων (προσωπικά σχέδια αποπληρωμής και διάταγμα απαλλαγής οφειλών) (τροποποιητικό) (αρ.2) νόμο του 2018, τον περί εταιρειών (τροποποιητικό) (αρ. 2) νόμο του 2018 και τους περί συμβούλων αφερεγγυότητας (τροποποιητικούς) κανονισμούς του 2018.

«Το 2015 έχει επιτευχθεί μια σημαντική βελτίωση στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκποιήσεις, την πώληση δανείων, την αφερεγγυότητα τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. Μετά από δύο τρία χρόνια εφαρμογής αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου διαπιστώνονται κενά και αδυναμίες, οι οποίες δημιουργούν μια υπέρμετρη πίεση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τελικά πάνω στους δανειολήπτες και συνεπώς θεωρούμε πως προκύπτει ανάγκη κατεπείγουσας βελτίωσης αυτού του νομοθετικού πλαισίου πάνω σε επιμέρους αλλά σημαντικές πτυχές που θα το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό, πιο δίκαιο θα έλεγα επειδή ακριβώς δεν προκύπτει καμιά διαφοροποίηση του πλαισίου προστασίας, το οποίο παραμένει αμετάβλητο αλλά ενισχύεται η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα των διαδικασιών για τις περιπτώσεις που πρέπει, ενώ ταυτόχρονα και από την άλλη διευρύνεται το εύρος του πλαισίου αφερεγγυότητας δίνοντας την αναγκαία προστασία και διευκόλυνση στους δανειολήπτες που έχουν ανάγκη αυτή την προστασία, αυτή τη διευκόλυνση» υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενωσης στο οποίο λειτουργεί πλέον και το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, η προώθηση τέτοιων αλλαγών, και μάλιστα χωρίς καμιά καθυστέρηση, είναι απολύτως απαραίτητη και αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν εάν διατηρηθούν αυτά τα κενά στο νομοθετικό πλαίσιο. «Χαρακτηριστικά θα σας πω πως για κάθε επιπρόσθετο έτος που χρειάζεται μια περίπτωση εκποίησης στη χώρα μας προκύπτει κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, υπό τη μορφή αυξημένων προβλέψεων, αυξημένων κεφαλαίων, που τελικά αυτή η πίεση μεταφέρεται στους δανειολήπτες» είπε.

Συνεπώς, υπέδειξε, «πρέπει να επιχειρήσουμε αυτή τη διόρθωση και είναι έκκληση που απευθύνουμε στη Βουλή το συντομότερο δυνατό και πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής στα μέσα του Ιούλη, το πλαίσιο αυτό να έχει εγκριθεί».

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι έχει προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση και τα τροποποιητικά νομοσχέδια έχουν ήδη δοθεί στα κόμματα κι έχουν γίνει συζητήσεις μαζί τους, όπως και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, «συνεπώς θεωρώ πως είναι εφικτό στις επόμενες βδομάδες η Βουλή των Αντιπροσώπων να τα εξετάσει και να μπορέσει να τοποθετηθεί εγκρίνοντας, όπως είναι η εισήγησή μας, τη βελτίωση αυτού του νομοθετικού πλαισίου».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν περιθώρια αλλαγών στα νομοσχέδια, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «προφανώς αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της Βουλής, ως η νομοθετική εξουσία, να διαμορφώσει το κείμενο κάθε νομοθεσίας», για να προσθέσει πως οι αλλαγές που προτείνονται δεν διαφοροποιούν την ουσία του νομοθετικού πλαισίου. «Προτείνονται πολύ συγκεκριμένες, επιμέρους, αλλά σημαντικές αλλαγές που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα αυτού του πλαισίου, και συνεπώς θεωρώ πως είναι αλλαγές που μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

Ο Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε ακόμα πως λειτουργούμε κάτω από έντονη πίεση, καθώς το εποπτικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρώπη γίνεται συνεχώς πιο αυστηρό και πιο απαιτητικό και «είναι συνεπώς δική μας υποχρέωση να λάβουμε τα δικά μας μέτρα προκειμένου αυτή η έντονη εποπτική πίεση να μην οδηγεί είτε σε αποσταθεροποίηση του τραπεζικού μας συστήματος, είτε σε υπέρμετρες πιέσεις που τελικά θα μεταφερθούν στον δανειολήπτη».

Παράλληλα ο Υπουργός ανέφερε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν μέρος και των προϋποθέσεων – δεσμεύσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει προκειμένου να εγκρίνει την κρατική ενίσχυση προς την Συνεργατική και τη σύσταση του φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επειδή με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται μόνο η σωστή λειτουργία και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η δυνατότητα, μέσω του φορέα, ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Την ίδια ώρα είπε πως συμμερίζεται την άποψη που έχει εκφραστεί από την Κεντρική Τράπεζα ότι υπό τις περιστάσεις, όπως τόνισε, η συμφωνία Ελληνικής – Συνεργατικής είναι η καλύτερη δυνατή, λαμβάνοντας υπόψιν και το ορατό ενδεχόμενο λήψης εποπτικών μέτρων στην αντίθετη περίπτωση.

«Δεν έχω ποτέ ισχυριστεί ή η Κυβέρνηση έχει ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία την οποία υπό κανονικές συνθήκες θα προωθούσαμε, αλλά είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση προκειμένου να αποτρέψουμε κινδύνους, να διασφαλίσουμε τις καταθέσεις των συμπολιτών μας, να πραγματοποιήσουμε ένα καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους σταθεροποίησης του τραπεζικού μας συστήματος, επιχειρώντας μια ρήξη με τις κακές τραπεζικές πρακτικές του παρελθόντος, με κόστος για το δημόσιο, με αυτή τη σημαντική επιβάρυνση του δημοσίου χρέους, το οποίο όμως κόστος μπορούμε να ανακτήσουμε εάν, μεταξύ άλλων, προωθήσουμε τις προτεινόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και διασφαλίσουμε ότι η λειτουργία το φορέα θα είναι στη βάση απόλυτα τεχνοκρατικών, επαγγελματικών κριτηρίων βάσης, χωρίς καμιά εμπλοκή του ίδιου του κράτους» υπογράμμισε

Ο Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι πιέζει ο χρόνος για την έγκριση από τη Βουλή του σχεδίου προστασίας περιουσιακών στοιχείων, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Μεταφοράς του καλού Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι προκύπτει πρόβλημα από την αναβολή της ψήφισης στην αυριανή ολομέλεια, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί τις επόμενες μέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ