Επιτακτική θεωρούν ΚΕΒΕ και ΟΕΒ την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος των ΜΕΔ

Επιτακτική θεωρούν πλέον ΚΕΒΕ και ΟΕΒ την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), τονίζοντας ότι «οφείλουμε ως κράτος (Κυβέρνηση, Βουλή, Κεντρική Τράπεζα), επηρεαζόμενοι φορείς και δανειολήπτες να εργαστούμε συλλογικά για την επίλυσή του».

Μιλώντας σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης χαρακτήρισε το θέμα των ΜΕΔ «ατομική βόμβα και μια δαμόκλειος σπάθη, η οποία επικρέμεται πάνω τις κεφαλές όλων μας, αλλά ιδιαίτερα πάνω από την οικονομία της Κύπρου»,. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης ζήτησε από πλευράς του να διαχωριστούν και να τύχουν ανάλογης αντιμετώπισης οι τρεις βασικές κατηγορίες δανειοληπτών που έχουν ΜΕΔ, όπως είναι οι ευάλωτες ομάδες, οι επιχειρήσεις ή νοικοκυριά που λόγω των συνθηκών έχουν εισέλθει σε αυτή την κατάσταση, και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ κάνουν έκκληση σε Κυβέρνηση, Βουλή και Κεντρική Τράπεζα να προωθήσουν «τα αναγκαία νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει ευέλικτα και αποτελεσματικά για μείωση των κόκκινων δανείων προς όφελος της οικονομίας» και προτείνουν εννέα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ, ενώ αναμένουν «από τις τράπεζες, αλλά και τους δανειολήπτες να επιδείξουν την απαραίτητη συνεργασία και υπευθυνότητα για οριστική αντιμετώπισή» του προβλήματος των ΜΕΔ».

Οι δύο εργοδοτικές ομοσπονδίες ζητούν να δοθούν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα εργαλεία στις Τράπεζες για να εισπράξουν το λαβείν τους, ενώ παράλληλα αναμένουν «και από τις τράπεζες ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν υπερχρεώσεις ως αποτέλεσμα καταχρηστικών ρητρών, οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν να εισπραχθούν και απλά επιδεινώνουν την κατάσταση για πολλούς δανειολήπτες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) που συνεχίζουν ακόμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Συγκεκριμένα, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ προτείνουν οι τράπεζες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, ευελιξία και κατανόηση για ενθάρρυνση και υποβοήθηση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και σημειώνουν ότι «η επιμονή τους για είσπραξη ολόκληρου του ποσού, συν τόκους οδηγεί τελικά στην μη είσπραξη δανείων και σε αυξημένες προβλέψεις».

Επίσης, προτείνουν εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκποιήσεων, ώστε να επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας, την τροποποίηση του Νόμου για την Πώληση Δανείων, ώστε να επιλυθούν τα κενά και οι αδυναμίες που υπάρχουν και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του και ταυτόχρονα να προωθηθεί η νομοθεσία για την Τιτλοποίηση Δανείων, την ενίσχυση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νομοθεσιών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και την κατηγοριοποίηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, των οφειλετών, ούτως ώστε να διαφανεί ποιοι από αυτούς που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των δανείων τους είναι πραγματικά δικαιολογημένοι και μπορούν να τύχουν στήριξης.

Επιπλέον, οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν την επανεξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των διαδικασιών του Σχεδίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας για στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, τα δικαστήρια να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να εκδικάζουν τις διάφορες υποθέσεις που φθάνουν ενώπιον τους σε πολύ λιγότερο χρόνο και ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους επαγγελματίες, τραπεζίτες, επιχειρηματίες με έμφαση στα δικαιώματα τους, δικαστές και φοροθέτες.

Ειδικότερα, στην δημοσιογραφική διάσκεψη ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης είπε ότι το θέμα των ΜΕΔ είναι «μια ατομική βόμβα και μια δαμόκλειος σπάθη, η οποία επικρέμεται πάνω τις κεφαλές όλων μας, αλλά ιδιαίτερα πάνω από την οικονομία της Κύπρου»

Ο κ. Αγκαστινιώτης τόνισε ότι δεν θεωρεί ότι «θα μας ανεχτούν ακόμη οι ξένοι ή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για πάρα πολύ καιρό», προσθέτοντας ότι «ήδη μας έχουν πει ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα είναι αναποτελεσματικά».

«Πιο ξεκάθαρη παρατήρηση δεν μπορούσε να υπάρξει», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «όταν κάποιος δεν πληρώνει το δάνειο του αυτό είναι εις βάρος των ξένων που επένδυσαν στις τράπεζες μας και λόγω αυτών των προβλέψεων που κάνουν συνεχώς οι τράπεζες μας, όπως είπε, «έχουν χάσει τεράστιο ποσοστό από την επένδυση τους μέχρι σήμερα».

Ανέφερε επίσης ότι αδικούνται τόσο οι καταθέτες των οποίων οι καταθέσεις στήριξαν τα δάνεια που πήραν κάποιοι όσο «και αυτοί που είναι φερέγγυοι και εξυπηρετούν τον δανεισμό τους κανονικά».

Αναφέροντας ότι αντιλαμβάνεται πως υπάρχουν ευάλωτες ομάδες και θέμα πρώτης κατοικίας, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι «αυτή η κοροϊδία και η τεράστια εκμετάλλευση της νομοθεσίας και του συστήματος δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή και πρέπει να πάρουμε σοβαρές, θαρραλέες και γρήγορες αποφάσεις για να λύσουμε το πρόβλημα μας».

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένο παράδειγμα εκμετάλλευσης του συστήματος, ο κ. Αγκαστινιώτης είπε ότι τραπεζικός υπάλληλος αγόρασε το 2013 σπίτι σε κεντρική περιοχή της Λευκωσίας προς €1,5 εκατομμύρια, ενώ παράλληλα αγόρασε εξοχικό στον Πρωταρά €0,5 εκ. και διαθέτει καταθέσεις €4,5 εκ. σε τράπεζα στην Αθήνα και ενώ αποπληρώνει το δάνειο που έκανε για την εξοχική του κατοικία στον Πρωταρά «δεν έχει δώσει μία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια όσον αφορά την κατοικία που αγόρασε στη Λευκωσία».

Ο κ. Αγκαστινιώτης είπε ότι «η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να πωλήσει το καλό κομμάτι (του Συνεργατισμού) και έδωσε και λεφτά από πάνω και πήρε το κακό κομμάτι με €7,5 δισεκατομμύρια ΜΕΔ τα οποία ευελπιστεί ότι θα εισπράξει», προσθέτοντας ότι «αν δεν δώσει τα κατάλληλα εργαλεία και να γίνει σωστή διαχείριση στον Φορέα που θα πάρει αυτά τα δάνεια, πάλι δεν θα εισπραχθούν».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης είπε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες δανειοληπτών, όπως είναι οι ευάλωτες ομάδες, που πρέπει να τύχουν του καλύτερου δυνατού χειρισμού, αλλά και οι επιχειρήσεις ή νοικοκυριά που λόγω των συνθηκών έχουν εισέλθει σε αυτή την κατάσταση και ευελπιστούμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερος χειρισμός.

Είπε ακόμη ότι υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το σύστημα και πρόσθεσε ότι αυτές τις τρεις βασικές κατηγορίες πρέπει να τις ξεχωρίσουμε και να γίνει ανάλογη αντιμετώπιση για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές.

«Από τη μια χρειάζεται από πλευράς τραπεζών η μέγιστη δυνατή ευελιξία και αντιμετώπιση θετικά των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και από την άλλη να δώσουμε τα εργαλεία και κάλυψη των κενών στις νομοθεσίες μας, που να διασφαλίζουν την επιτάχυνση και την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των θεμάτων», ανέφερε και σημείωσε ότι το θέμα αυτό χρειάζεται μιας συλλογικής προσπάθειας.

Ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής είπε ότι δεν πρέπει ούτε να σώσουν τις τράπεζες και να καταστρέψουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ούτε να γίνει το αντίθετο», προσθέτοντας ότι «πρέπει όσοι πήραν λεφτά να καταλάβουν ότι πρέπει να τα επιστρέψουν και να δοθούν τα εργαλεία διότι υπάρχει αδυναμία στο σύστημα, καθώς φαίνεται πως οι νόμοι που υπάρχουν δεν είναι αποτελεσματικοί στο βαθμό που πρέπει για να λυθεί το πρόβλημα».

Ανέφερε ότι «η Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει εκείνα τα εργαλεία που θα δώσουν τη δυνατότητα να λυθεί αυτό το πρόβλημα».

Ο ΓΓ της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου είπε ότι έχει κλείσει ένας μεγάλος κύκλος, αφότου κορυφώθηκε η κρίση που ξεκίνησε το 2009 και πρόσθεσε ότι οι τελευταίες εκκρεμότητες που είναι τα ΜΕΔ αποτελεί και το μεγάλο εμπόδιο ανάμεσα στην υφιστάμενη κατάσταση και την αποδέσμευση μιας πολύ μεγάλης δυναμικής που έχει η οικονομία».

«Αυτό που επιπεδώνει τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου με την αναβάθμιση και της πιστοληπτικής μας ικανότητας και της κατάταξης της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας είναι η διευθέτηση των ΜΕΔ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είναι εύκολο θέμα, αλλά περίπλοκο και «είναι η τελευταία εκκρεμότητα που εμποδίζει την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του καθενός πολίτη, επιχειρηματία, ανθρώπου που ζει και δραστηριοποιείται στην Κύπρο».

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι «πρέπει να τελειώνουμε με την τελευταία εκκρεμότητα που κρατά τον τόπο συμπιεσμένο και όμηρο μιας κρίσης, την οποία πρέπει να την κλείσουμε και εμείς όπως την έχει κλείσει και η συντριπτική πλειοψηφία της ΕΕ».

Πηγή: ΚΥΠΕ