ΠτΔ: Zήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής για ΣΚΤ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε σήμερα, με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, να απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την παράκληση να ασκήσει ο Γενικός Εισαγγελέας την κατά το νόμο προβλεπόμενη αρμοδιότητα και εξουσία του, διορίζοντας Ερευνητική Επιτροπή για τη διενέργεια έρευνας, με αντικείμενο όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, όπως και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, σε σχέση με τα αποτελέσματα, τα οποία οδήγησαν διαχρονικά στις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας.

Αυτό ανακοίνωσε γύρω στις 13:00 σε δηλώσεις του, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, σημειώνοντας πως απευθυνόμενος στον Γενικό Εισαγγελέα ο Πρόεδρος εισηγείται ότι λόγω της ιδιορρυθμίας του θέματος η αρμόδια Ερευνητική Επιτροπή που θα οριστεί θα ήταν ορθό να επιλέξει και να διορίσει, κατά την απόλυτη δική της κρίση, ξένους εμπειρογνώμονες, με εξειδίκευση στο θέμα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός τακτού χρονικού διαστήματος και να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ευρήματα και όλα τα πορίσματα με πλήρη διαφάνεια.

Ο κ. Προδρόμου υπογράμμισε πως «στόχος είναι να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός για όσους τυχόν φέρουν ευθύνες».

Ο Εκπρόσωπος είπε πως “σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου θα ήταν επιθυμητό η έρευνα να καλύπτει μεταξύ άλλων τους λόγους για τους οποίους το Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα παράμεινε εκτός της εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ακόμα και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, παρά τις αντίθετες συστάσεις τότε και για τις συνέπειες αυτής της απόφασης”.

Δεύτερον, ανέφερε, “γιατί και πώς οδηγήθηκε ο Συνεργατισμός στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης με ευθύνη του κράτους και καταβολή ποσού ύψους 1500 εκατομμυρίων αρχικά το 2013”.

“Τρίτον πότε και πώς και κάτω από ποιους όρους δηλαδή, και με ποιες διασφαλίσεις έχουν παραχωρηθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7,49 δισ. ευρώ. Τέταρτον τυχόν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα καθώς και μέλη της διοίκησης και διευθυντικά στελέχη του Συνεργατισμού, και ακόμα τη γενική διαχείριση και τυχόν πολιτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του Συνεργατισμού, της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, αλλά και εσχάτως της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας”, είπε ο κ Προδρόμου, προσθέτοντας πως “ενδεικτικά αυτά είναι θέματα μεταξύ άλλων τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν”.

Ερωτηθείς πόσο πίσω θα πάει η έρευνα, ο κ. Προδρόμου είπε πως η έρευνα θα πρέπει να διαλαμβάνει την ουσία της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Δεν έχει νόημα ο χρονικός προσδιορισμός. Θα πρέπει να ερευνηθούν πρακτικές οι οποίες οδήγησαν στο να έχουμε 7,5 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επεσήμανε.

Σημειώνοντας πως θέλει να σχολιάσει επικρίσεις από τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, ότι η Κυβέρνηση έθεσε εκβιαστικό διλήμματα στον κυπριακό λαό, ο κ. Προδρόμου είπε πως στην πραγματικότητα εκβιαστικά διλήμματα στην Κύπρο έθεσαν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των 7,5 δισ. και θα ήταν ίσως μια σκέψη να υποβληθεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα μια κοινοβουλευτική ερώτηση προκειμένου να πληροφορηθούν ποίοι έδιναν σε ποιους και με ποιο τρόπο μη εξυπηρετούμενα δάνεια που συμποσούνται σήμερα σε 7,5 δισ.

Το πότε επίσης θα το δείξει η έρευνα. Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι από τις χορηγίες που δόθηκαν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα δηλαδή τα τελευταία χρόνια που είναι κάτω από την ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών από το σύνολο των χορηγήσεων που δόθηκαν, κάπου λιγότερο από 1 δισ. είναι εξυπηρετούμενες οι χορηγήσεις αυτές σε ποσοστό 98,5%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν δοθεί προηγουμένως. Αφήνουμε όμως στοιχειοθετημένα να αποφανθεί η έρευνα, είπε ο κ. Προδρόμου.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου πως ο Γενικός Εισαγγελέας εξήγγειλε ενωρίτερα σήμερα τη δημιουργία Ερευνητικής Επιτροπής λέγοντας πως δεν χρειάζεται να πάρει οποιανδήποτε εντολή για να το πράξει αυτό, ο κ. Προδρόμου είπε πως βεβαίως είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα και της εξουσίας του και αυτό είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή η παράκληση του Προέδρου προς τον Γενικό Εισαγγελέα, με τον οποίο έχει υπάρξει συνεννόηση, προκειμένου να ασκήσει την κατά τον νόμο προβλεπόμενη αρμοδιότητά του.

Ο Εκπρόσωπος είπε πως «δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει με τη διευκρίνιση ότι από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας επειδή θέλουμε η έρευνα να είναι εντελώς αντικειμενική και αμερόληπτη”.

Πρόσθεσε πως “λόγω της φύσης των ζητημάτων που θα πρέπει να διερευνηθούν, τα οποία συνήθως τυγχάνουν διερεύνησης από εξειδικευμένους οίκους θα ήταν επιθυμητό – εισήγηση είναι – ο Γενικός Εισαγγελέας είναι που και θα διορίσει την Επιτροπή και η Επιτροπή αυτόνομα και αυτεξούσια θα αποφασίσει – αλλά εισήγηση είναι ότι θα ήταν καλά να χρησιμοποιηθούν ξένοι εμπειρογνώμονες με ειδίκευση σε τέτοιου είδους έρευνες για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την αντικειμενικότητα των ευρημάτων”.

Επομένως το τι θα γίνει είναι σε πλήρη συνεννόηση του Προέδρου και του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος είναι ο αξιωματούχος που έχει την αρμοδιότητα, ανέφερε, σημειώνοντας πως είναι αυτός που θα διορίσει την Ερευνητική Επιτροπή και θα δώσει τους όρους εντολής.

Ο κ. Προδρόμου είπε πως επιθυμία του Προέδρου είναι ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένα τακτό χρονικό διάστημα (εντός του οποίου να διεξαχθεί η έρευνα) διότι εμπειρίες του παρελθόντος είναι ότι πολλές φορές οι έρευνες χρονίζουν και τελικά τα αποτελέσματα δεν είναι όπως πρέπει πειστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επικρίσεις που δέχεται η Κυβέρνηση σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όποιος έχει κάποια λύση να προτείνει σε για τα 7,5 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα ήταν καλοδεχούμενη».

Σε ό,τι αφορά σχόλια ότι οι αποφάσεις αυτές δεν επιλύουν το πρόβλημα του ψηλού δανεισμού και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι αποφάσεις που λήφθηκαν για τον Συνεργατισμό δίνουν την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα φορέα, όπως ήταν η εισήγηση διαφόρων πολιτικών πλευρών και όπως ήταν η γενική κατανόηση σε σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές».

“Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μπροστά μας. Τώρα όμως δόθηκε η ευκαιρία 7,5 δισ. να βγουν εκτός του τραπεζικού συστήματος και ταυτόχρονα δόθηκε και το έναυσμα για τη δημιουργία και λειτουργία ενός φορέα για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ήταν κοινό μυστικό, και συζητήθηκε και κατά την προεκλογική περίοδο, ότι στην κατάσταση πραγμάτων που ισχύει σήμερα, για να γίνει ένας τέτοιος φορέας θα έπρεπε, δυστυχώς, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ