Ποσό γύρω στα €21,2 εκ. έχει καταβληθεί σε δικαιούχους φοιτητικής χορηγίας

Ποσό γύρω στα €21,2 εκατομμύρια έχει μέχρι στιγμής καταβληθεί σε δικαιούχους φοιτητικής χορηγίας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ανώτερος Οικονομικός Λειτουργός της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Λάκης Μίθηλλος.

Ο κ. Μίθηλλος είπε ότι η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής 9.900 αιτήσεις και έχει καταβάλλει στους δικαιούχους συνολικό ποσό €21,2 εκατομμύρια και πρόσθεσε ότι εκκρεμούν προς εξέταση περίπου 12.000 αιτήσεις. Επιπλέον, ανέφερε ότι γύρω στις 800 αιτήσεις έχουν απορριφθεί.

Η κατάθεση των αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία άρχισε εντός Φεβρουαρίου, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του στις 24 Απριλίου, είχε εγκρίνει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διεκδίκησης της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 11 Μαΐου.

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους, εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ