Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικής καθοδήγησης

Πενθήμερη εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικής καθοδήγησης που αναμένεται να παραχωρηθεί σε άτομα ηλικίας 15 – 24 χρονών, τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Μαΐου και 4 Ιουνίου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, του Υπουργείου Παιδείας «το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας 15- 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας, ως μέτρο αντιμετώπισης της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων» και ειδικότερα των νέων οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης μεταξύ 15 και 24 χρονών (ΝΕΕΤ).

«Μέσω του έργου, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων των ατόμων ΝΕΕΤ, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων/ερωτηματολογίων αξιολόγησης επαγγελματικού προσανατολισμού και σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική διαδικασία», αναφέρεται.

Στη συνέχεια, προστίθεται, «οι συμβουλευόμενοι θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα καταγραφής στο σύστημα μηχανογράφησης ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης».

«Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται δωρεάν, σε 4.000 νέους σε όλη την Κύπρο», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει ως στόχο την ενίσχυση της προσφοράς Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησής σε 4000 άτομα ΝΕΕΤ, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ