Βελτίωση κατέγραψε το Α’ τρίμηνο του 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Βελτίωση κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα της τάξης των €86,3 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €738,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κυρίως στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, με τις εξαγωγές αγαθών, ως επί το πλείστο, πλοίων, κατά το 2018Τ1 να εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2017Τ1, αναφέρει η ΚΤΚ.

Προσθέτει πως σε πολύ μικρότερο βαθμό, η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται στις υπηρεσίες. Από την άλλη, το πρωτογενές και δευτερογενές εισόδημα κατέγραψαν επιδείνωση.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου αντικατοπτρίζει το πλεόνασμα της αξίας των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της απόδοσης των επενδύσεων από μη κατοίκους στην Κύπρο και των τρεχουσών μεταβιβάσεων από κατοίκους προς τον υπόλοιπο κόσμο έναντι της αξίας των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της απόδοσης των επενδύσεων των κατοίκων στο εξωτερικό και των τρεχουσών μεταβιβάσεων από τον υπόλοιπο κόσμο στην Κύπρο.

Παράλληλα, μικρή βελτίωση κατέγραψε η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €22.867,6 εκατ. έναντι €23.139,4 εκατ., το προηγούμενο τρίμηνο.

Η μείωση των καθαρών υποχρεώσεων της Κύπρου οφείλεται στη βελτίωση που καταγράφηκε κυρίως στις άμεσες επενδύσεις και, σε μικρότερο βαθμό, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και στα χρηματοοικονομικά παράγωγα, αναφέρεται.

Επιδείνωση παρουσίασαν οι λοιπές επενδύσεις, σε αντίθεση η οποία μετρίασε σε κάποιο βαθμό την βελτίωση που παρουσίασαν οι επενδύσεις.

Τέλος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €105.756,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €107.058,5 εκατ., το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του χρέους των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (πλην της Κεντρικής Τράπεζας) και σε μικρότερο βαθμό, στη μείωση του χρέους της κυβέρνησης και του ενδοεταιρικού δανεισμού.

Από την άλλη, το χρέος του λοιπού τομέα κατέγραψε αύξηση, μετριάζοντας έτσι τις προαναφερόμενες βελτιώσεις, αναφέρει η ΚΤΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ